Home > Studia I Stopnia > Bezpieczeństwo Pracy > Zaoczne > Kraków > Studia I Stopnia - Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy - Kraków - Małopolskie

Studia I Stopnia - Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Szczegółowe informacje
  W ramach specjalności  zarządzanie bezpieczeństwem pracy absolwenci zdobywają wiedzę oraz umiejętności praktyczne umożliwiające im sprawne działanie na rzecz: bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, profilaktyki zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników oraz poprawy warunków pracy, rozpoznawania zagrożeń i racjonalizacji ryzyka z nimi związanego. Zdobyta podczas studiów wiedza pozwalać im będzie prowadzić w przedsiębiorstwach kontrolę warunków pracy, sporządzać analizy stanu bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów i zasad BHP, a także zgłaszać propozycje przedsięwzięć planistyczno-rozwojowych i organizacyjno-technicznych poprawiających stan BHP. Ważne też będą umiejętności ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz doradzania i wnioskowania w zakresie poprawy BHP. Korzystne dla absolwentów będzie nabycie umiejętności prowadzenia szkoleń BHP zgodnie z zasadami określonymi przez Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 roku. Absolwenci mają możliwość podejmowania pracy w komórkach Państwowej Inspekcji Pracy, w służbach BHP instytucji i przedsiębiorstw, a także na stanowiskach w ośrodkach szkoleniowych i projektowych zakładów przemysłowych.
  Wśród przedmiotów kształcenia realizowanych dla specjalności: zarządzanie bezpieczeństwem pracy znajdują się m.in.:
  • prawna ochrona pracy;
  • fizyczne i psychospołeczne środowisko pracy;
  • kontroling w bezpieczeństwie i ochronie pracy;
  • techniczne i technologiczne bezpieczeństwo pracy;
  • mechaniczne i elektroenergetyczne bezpieczeństwo pracy;
  • bezpieczeństwo pożarowe w procesie pracy;
  • zagrożenia chemiczne, promieniotwórcze i toksyczne w środowisku pracy;
  • bezpieczeństwo procesów produkcyjnych i usługowych;
  • bezpieczeństwo logistyki i transportu;
  • profilaktyka bezpieczeństwa i diagnostyka zagrożeń pracy;
  • wypadki przy pracy, elementy prowadzenia akcji ratowniczych;
  • bezpieczeństwo konstrukcyjno-projektowe

Inne informacje związane z Bezpieczeństwo Pracy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |