Home > Kursy i Szkolenia > Jakość i Bezpieczeństwo > Kraków > Bezpieczeństwo Produktu w Unii Europejskiej - Szkolenie - Kraków - Małopolskie

Bezpieczeństwo Produktu w Unii Europejskiej - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem TQMsoft

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Bezpieczeństwo Produktu w Unii Europejskiej - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  * uzyskanie umiejętności przeprowadzenie oceny zgodności wyrobu ,
  * poszerzenie wiedzy i świadomości odpowiedzialności za wyrób,
  * poznanie metodyki i drogi dochodzenia do oznakowania wyrobu symbolem CE,
  * spełnienie oczekiwań swoich odbiorców pod kątem zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej,
 • Praktyki
  Znajomość procedur systemu oceny zgodności i analizy ryzyka jest ważnym i skutecznym narzędziem pomocnym przy projektowaniu i produkcji wyrobów podlegających obligatoryjnym zasadniczym wymaganiom Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa użytkowania i oznakowania CE.
 • Szczegółowe informacje
  Metody systemu oceny zgodności i analizy ryzyka dla wyrobów wprowadzanych do obrotu na terytorium UE wg dyrektyw Unii Europejskiej oraz polskich aktów prawnych.

  Bezpieczeństwo produktu w Unii Europejskiej. Oznakowanie zgodności CE. Wymagania dla producentów i importerów.

  Kryteria skutecznej oceny zgodności prowadzonej samodzielnie przez producenta oraz

  z udziałem strony trzeciej. Zasady oceny, powiązania z odpowiednimi aktami prawnymi RP i dyrektywami UE. Domniemanie zgodności z wymaganiami zasadniczymi.

  Przykłady ,panel dyskusyjny.

  Program:
  • Bezpieczeństwo produktu w Unii Europejskiej wymagane dyrektywą Unii Europejskiej dot. bezpieczeństwa ogólnego (dyr.85/374/EWG) oraz prawem polskim,
  • System i moduły oceny zgodności,
  • Ogólne procedury i sposoby postępowania w dochodzeniu do oceny zgodności,
  • Świadomość wymagania obowiązkowego oznakowania CE,
  • Świadomość odpowiedzialności za produkt wadliwy wprowadzony na rynek konsumenta,
  • Podstawowa wiedzy z zakresu wymagań dyrektywy bezpieczeństwa ogólnego i polskich aktów prawnych,
  • Dokumentacja Techniczna istotnym elementem systemu oceny zgodności,
  • Zharmonizowane standardy techniczne jako domniemanie zgodności,
  Panel dyskusyjny
  • Analiza ryzyka na przykładzie wyrobu,
  • Kryteria i podejmowanie decyzji dot. analizy ryzyka ,
  • Metody oceny ryzyka związanego z ustalonymi niezgodnościami
  • Zasady podejmowania działań i środków zmierzających do likwidacji niezgodności,
  Metodyka:
  • wykład
  • przykłady
  • gry i symulacje

Inne informacje związane z Jakość i Bezpieczeństwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |