Home > Studia I Stopnia > Logistyka > Dzienne > Chorzów > Studia I Stopnia (inżynierskie) - Logistyka w organizacji - Chorzów - Śląskie

Studia I Stopnia (inżynierskie) - Logistyka w organizacji - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia (inżynierskie) - Logistyka w organizacji - Dzienne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  WSB dba o to, aby jej absolwenci szybko odnaleźli się na rynku pracy. To powód, dla którego uczelnia oferuje kierunki studiów, których absolwenci będą atrakcyjnymi kandydatami dla pracodawców. Taką dziedziną jest m.in. logistyka.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Złóż wymagane dokumenty w Biurze Rekrutacji: * podanie, kwestionariusz, życiorys - dostępne także w Biurze Rekrutacji, * świadectwo maturalne (odpisy notarialne świadectwa maturalnego nie są przyjmowane), * kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej i oryginał do wglądu (w przypadku matury zdawanej po roku 2004), * kserokopia obu stron dowodu w postaci karty identyfikacyjnej (potwierdzona przez Biuro Rekrutacji lub notarialnie) lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, * cztery zdjęcia (wymiar: 35 x 45 mm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy), * dane z książeczki wojskowej (seria, numer i adres WKU), * dowód wniesienia opłaty wpisowej
 • Tutuł uzyskany
  Absolwent studiów na kierunku Logistyka uzyskuje wyższe wykształcenie i otrzymuje dyplom inżyniera.
 • Szczegółowe informacje
  Logistyka w Organizacji


  Czego można sie nauczyć?
  W trakcie studiów studenci tej specjalności zdobywają wiedzę m.in. na temat:

      * Procesów i technik produkcyjnych
      * Zarządzania logistycznego
      * Projektowania przestrzennego sieci logistycznych
      * Informatyki w zarządzaniu logistycznym
      * Technicznego przygotowania produkcji
      *  Transportu technologicznego.

  Program studiów Logistyka w organizacji

  Grupa treści podstawowych w zakresie:
  • finansów i rachunkowości • etyki zawodowej • alternatywnych źródeł energii • ekonomii • matematyki • statystyki • towaroznawstwa • informatyki • zarządzania • prawa • inżynierii systemów i analizy systemowej • grafiki inżynierskiej • fizyki technicznej • bhp
  Ponadto studenci uczestniczą w zajęciach z języków obcych (w dużym wymiarze godzin), wychowania fizycznego (obowiązkowego w systemie stacjonarnym), z treści poszerzających wiedzę humanistyczną (socjologia, filozofia) i z zakresu ochrony własności intelektualnej.

  Grupa treści kierunkowych w zakresie:

  • logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw • infrastruktury logistycznej • zachowania w organizacji • podstawowych zagadnień logistyki • logistyki zaopatrzenia • logistyki dystrybucji • logistyki produkcji • zarządzania produkcją i usługami • technologii i ekonomiki transportu • normalizacji i zarządzania jakością w logistyce • projektowania procesów logistycznych • podstawy projektowania inżynierskiego • logistyki międzynarodowej • innowacji technologicznych w organizacji • technicznych systemów komunikacyjnych • systemów i środków transportu • logistyki odpadów • logistyki miejskiej • ekologistyki • laboratorium systemów logistycznych • współczesnych systemów informacji logistycznej.

  Studia inżynierskie trwają 7 semestrów - 3,5 roku. Zajęcia odbywają się w większym wymiarze godzinowym niż na studiach licencjackich.

  Suplement do dyplomu
  WSB wydaje swoim absolwentom Suplement do dyplomu zgodny z wymogami MNiSW. Dokument zawiera informacje o zrealizowanym programie studiów oraz o osiągnięciach studenta w trakcie nauki. Informacje te są istotne dla władz uczelni, w których zamierzasz kontynuować studia oraz dla pracodawców w kraju i za granicą.

  Po ukończeniu specjalności absolwenci będą potrafili zarządzać nowoczesnymi procesami logistycznymi, produkcją i usługami, zajmować się dystrybucją wytworzonych produktów, przeprowadzać analizy systemów zaopatrzenia, sterować przepływem informacji, zasobów ludzkich i materialnych, optymalizować koszty logistyczne, a także zdobędą wiedzę i umiejętności z wielu innych obszarów związanych z procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie.

  Jakie są perspektywy zawodowe?
  Absolwenci przygotowani będą do pracy :

      * w przedsiębiorstwach produkcyjnychi usługowych – koordynując przepływ produktów i usług
      * w dużych sieciach handlowych – jako specjaliści ds. zamówień, transportu, magazynowania,            gospodarowania zapasami, opakowaniami oraz odpadami
      * w magazynach regionalnych i centralnych, centrach dystrybucji i kompleksowych centrach                usług logistycznych
      * w firmach konsultingowych
      * w przedsiębiorstwach, miastach, gminach jako projektanci infrastruktury logistycznej
      * w łańcuchach dostaw towarów – koordynując działania logistyczne
      * jako przedsiębiorcy pracujący na własny rachunek, prowadzący firmę logistyczną, hurtownię            czy sklep.


Inne informacje związane z Logistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |