Studia I Stopnia (inżynierskie) - Logistyka i Spedycja Międzynarodowa

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia (inżynierskie) - Logistyka i Spedycja Międzynarodowa - W ciągu tygodnia - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  Szybki wzrost gospodarczy sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na usługi logistyczne. Dynamiczny rozwój branży TSL (Transport Spedycja Logistyka) sprawia, że absolwenci kierunków logistycznych nie maja problemów z zatrudnieniem. WSB gwarantuje poza dyplomem inżyniera, zdobycie gruntownej wiedzy oraz praktycznych umiejętności.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Złóż wymagane dokumenty w Biurze Rekrutacji: * podanie, kwestionariusz, życiorys - dostępne także w Biurze Rekrutacji, * świadectwo maturalne (odpisy notarialne świadectwa maturalnego nie są przyjmowane), * kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej i oryginał do wglądu (w przypadku matury zdawanej po roku 2004), * kserokopia obu stron dowodu w postaci karty identyfikacyjnej (potwierdzona przez Biuro Rekrutacji lub notarialnie) lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, * cztery zdjęcia (wymiar: 35 x 45 mm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy), * dane z książeczki wojskowej (seria, numer i adres WKU), * dowód wniesienia opłaty wpisowej Kandydaci na studia zobowiązani są również do podpisania umowy o odpłatności za studia. Warunki przyjęcia O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby składające dokumenty do WSB wybierają jeden z kierunków.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwent studiów na kierunku Logistyka uzyskuje wyższe wykształcenie i otrzymuje dyplom inżyniera.
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów Logistyka i Spedycja Międynarodowa

  Grupa treści podstawowych w zakresie:

  • finansów i rachunkowości • etyki zawodowej • alternatywnych źródeł energii • ekonomii • matematyki • statystyki • towaroznawstwa • informatyki • zarządzania • prawa • inżynierii systemów i analizy systemowej • grafiki inżynierskiej • fizyki technicznej • bhp
  Ponadto studenci uczestniczą w zajęciach z języków obcych (w dużym wymiarze godzin), wychowania fizycznego (obowiązkowego w systemie stacjonarnym), z treści poszerzających wiedzę humanistyczną (socjologia, filozofia) i z zakresu ochrony własności intelektualnej.

  Grupa treści kierunkowych w zakresie:

  • logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw • infrastruktury logistycznej • zachowania w organizacji • podstawowych zagadnień logistyki • logistyki zaopatrzenia • logistyki dystrybucji • logistyki produkcji • zarządzania produkcją i usługami • technologii i ekonomiki transportu • normalizacji i zarządzania jakością w logistyce • projektowania procesów logistycznych • podstawy projektowania inżynierskiego • logistyki międzynarodowej • innowacji technologicznych w organizacji • technicznych systemów komunikacyjnych • systemów i środków transportu • logistyki odpadów • logistyki miejskiej • ekologistyki • laboratorium systemów logistycznych • współczesnych systemów informacji logistycznej.

  Absolwent studiów na kierunku Logistyka uzyskuje wyższe wykształcenie i otrzymuje dyplom inżyniera.

  Studia inżynierskie trwają 7 semestrów - 3,5 roku. Zajęcia odbywają się w większym wymiarze godzinowym niż na studiach licencjackich.


  Czego można się nauczyć?

  W trakcie studiów studenci tej specjalności zdobywają wiedzę m.in. na temat:

      * projektowania usługi logistycznej,
      * zarządzania logistycznego,
      * systemów informatycznych wspomagających zarządzanie usługami logistycznymi,
      * transportu technologicznego,
      * projektowania przestrzennego sieci logistycznych,
      * informatyki w zarządzaniu logistycznym.

  Po ukończeniu specjalności absolwenci będą potrafili: zarządzać usługami logistycznymi, podejmować decyzje w sferze zarządzania zapasami, projektowania lokalizacji magazynów i przedsiębiorstw logistycznych, przestrzennie organizować sieć logistyczną, organizować usługi transportowe ( w tym transport kombinowany), zajmować się dystrybucją wytworzonych produktów, sterować przepływem informacji, zasobów ludzkich i materialnych, analizować ryzyko walutowe, optymalizować koszty logistyczne, a także zdobędą wiedzę i umiejętności z wielu innych obszarów związanych procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie logistycznym.

  Jakie są perspektywy zawodowe?
  Absolwenci przygotowani będą do pracy w:

      * przedsiębiorstwach transportowych – organizując transport materiałów i wyrobów gotowych
      * centrach logistycznych - jako specjaliści ds. organizacji transportu kombinowanego
      * magazynach regionalnych i centralnych, centrach dystrybucji
      * firmach konsultingowych
      * przedsiębiorstwach, miastach, gminach jako projektanci infrastruktury logistycznej
      * łańcuchach dostaw towarów – koordynując procesy transportowe na skalę międzynarodową
      * jako przedsiębiorcy pracujący na własny rachunek, prowadzący firmę spedycyjną bądź                    przewozową.

  Suplement do dyplomu
  WSB wydaje swoim absolwentom Suplement do dyplomu zgodny z wymogami MNiSW. Dokument zawiera informacje o zrealizowanym programie studiów oraz o osiągnięciach studenta w trakcie nauki. Informacje te są istotne dla władz uczelni, w których zamierzasz kontynuować studia oraz dla pracodawców w kraju i za granicą.

Inne informacje związane z Logistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |