Studia I Stopnia-Geoturystyka

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Geoturystyka - W ciągu tygodnia - Rzeszów - Podkarpackie

 • Profil słuchacza / wymogi
  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności czy kandydat zdaje nową czy starą maturę. Wyniki z postępowania kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone 7 sierpnia 2009 r.

  Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

  * świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (w oryginale lub w odpisie lub świadectwo potwierdzone notarialnie),
  * podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ (dostępnym w punkcie rekrutacyjnym oraz w internecie),
  * zaświadczenie lekarskie z bieżącego roku na wszystkie kierunki; od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Ratownictwo medyczne lub Zdrowie publiczne (specjalności: kosmetologia, promocja zdrowia z fizjoterapią, ochrona zdrowia niepełnosprawnych i starszych) wymagane jest zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranej specjalności - zaświadczenie musi być ważne na okres trwania studiów
  * 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) w tym aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  * kserokopię dowodu osobistego lub paszportu,
  * kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Kierunek-Turystyka i Rekreacja
  Specjalizacja-Geoturystyka
  Geoturystyka to dział turystyki poznawczej, bazującej głównie na poznawaniu obiektów przyrody nieożywionej. Główne źródła tego rodzaju turystyki to m.in. wysokie szczyty gór, stożki wulkaniczne, pustynie, wybrzeża morskie, kaniony i przełomy rzeczne, ostańce skalne, wąwozy, wodospady, jeziora, rzeki, źródła, żłobki krasowe, itp. Studiując tej specjalności zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk o Ziemi, informatyki i ochrony środowiska, wiedzę specjalistyczną ze znajomości budowy geologicznej Ziemi, geomorfologii, geografii, turystyki, archeologii, ekonomii i geograficznych systemów informacyjnych.

  W programie studiów m.in.:

  * podstawy geologii z paleontologią,
  * geomorfologia ogólna,
  * klimatologia z bioklimatologią.

  Specjalność realizowana jest od 5. semestru na studiach I stopnia.


  A co po studiach?

  Jako absolwent będziesz mógł podjąć pracę w parkach krajobrazowych, parkach narodowych, urzędach gmin (referaty środowiska, ochrony środowiska, turystyki, itp.) w biurach turystycznych, oferujących turystykę kwalifikowaną bazującą na walorach przyrodniczych.

Inne informacje związane z promocja - rozwój turystyki

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |