Home > Studia I Stopnia > Języki - Inne > Warszawa > Studia I Stopnia-Filologia Rosyjska - Warszawa - Mazowieckie

Studia I Stopnia-Filologia Rosyjska

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem OLYMPUS Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Filologia Rosyjska - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Przygotowanie studenta do pracy w charakterze: * nauczyciela lub lektora języka rosyjskiego * tłumacza języka rosyjskiego * negocjatora w środowisku globalnym * copywritera * redaktora, korektora w wydawnictwach * menedżera w firmach międzynarodowych
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Wydział Filologii
  Filologia Rosyjska

  Idea specjalności:

  Język rosyjski jest jednym z sześciu języków oficjalnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rosja jest ważnym partnerem strategicznym Unii Europejskiej. Polska odgrywa rolę naturalnego pomostu pomiędzy UE a Rosją oraz krajami obszaru  języka rosyjskiego. Znajomość języka rosyjskiego ułatwia nawiązywanie kontaktów kulturalnych i gospodarczych. Pod względem dynamiki Rosja zajmuje pierwsze miejsce wśród partnerów handlowych Polski. Umiejętność posługiwania się językiem rosyjskim stała się więc atutem na polskim rynku pracy. Filologia rosyjska daje wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie języka rosyjskiego w mowie i w piśmie na poziomie zbliżonym do kompetencji rodzimego użytkownika języka. Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie historii, literatury i kultury oraz realiów rosyjskich i jest przygotowany do podjęcia studiów magisterskich oraz pracy zawodowej w branży usług edukacyjnych lub przedsiębiorstwach współpracujących z partnerami ze Wschodu.
   
  Absolwent Filologii rosyjskiej zna język rosyjski na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i jest w pełni przygotowany do podjęcia studiów magisterskich w zakresie filologii lub na kierunkach pokrewnych. Zatrudnienie może znaleźć zarówno w szkolnictwie, jak i w biznesie, a w szczególności w firmach międzynarodowych, instytucjach administracji państwowej, organizacjach pozarządowych oraz biurach tłumaczeń.

  Przykładowe przedmioty:

  Program studiów obejmuje 630 godzin praktycznej nauki języka rosyjskiego oraz 120 godzin lektoratu.

  Program studiów:


  * Wiedza o języku i komunikacji

  - gramatyka opisowa języka rosyjskiego
  - wstęp do językoznawstwa
  - wstęp do teorii komunikacji językowej
  - historia języka rosyjskiego z elementami gramatyki historycznej
  - gramatyka kontrastywna
  - wybrane zagadnienia z psycholingwistyki
  - wybrane zagadnienia z socjolingwistyki

  * Wiedza o literaturze i kulturze obszaru języka rosyjskiego

  - wstęp do literaturoznawstwa
  - historia literatury rosyjskiej
  - historia Rosji
  - kulturoznawstwo i krajoznawstwo Rosji

Inne informacje związane z Języki - Inne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |