Home > Studia I Stopnia > Polski > Warszawa > Studia I Stopnia-Język Polski z Historią - Warszawa - Mazowieckie

Studia I Stopnia-Język Polski z Historią

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin im. Bł.Edmunda Bojanowskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Język Polski z Historią - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Adresowane są do absolwentów kierunków humanistycznych różnych typów szkół wyższych, posiadających co najmniej stopień licencjata i chętnych do poszerzenia i pogłębienia wiedzy w proponowanych kierunkach. Warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie wyższych studiów humanistycznych (posiadanie co najmniej stopnia licencjata).
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe
  Język Polski z Historią


  Międzykierunkowe studia powołane dla kształcenia przyszłych nauczycieli języka polskiego i historii w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych.

  W toku studiów studenci realizują ujednolicony program studiów podyplomowych w zakresie Filologii polskiej i Historii.

  Studia trwają cztery semestry (po trzecim semestrze studenci otrzymują dyplom w zakresie jednego z realizowanych kierunków). Zajęcia odbywają się w dwudniowych sesjach - w soboty i niedziele, co dwa tygodnie (7 zjazdów w semestrze)

  Formy zaliczenia studiów:

  Zaliczenie poszczególnych przedmiotów - ćwiczeń i wykładów, w formie ustalonej przez prowadzącego. Całość studiów kończy się przedstawieniem prac dyplomowych z metodyki.


Inne informacje związane z Polski

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |