Home > Studia I Stopnia > Filologia Angielska > Świecie > Studia I Stopnia-Filologia Angielska - Świecie - Kujawsko-Pomorskie

Studia I Stopnia-Filologia Angielska

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Filologia Angielska - W ciągu tygodnia - Świecie - Kujawsko-Pomorskie

 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Kierunek-Filologia Angielska

  W ramach istniejących specjalności student może wybrać jedną z następujących specjalizacji:

  SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA - studia dwu-przedmiotowe:

  * Filologia angielska z językiem rosyjskim
  * Filologia angielska z językiem niemieckim

  SPECJALIZACJA ZAWODOWA
  :

  * tłumaczeniowa
  * język angielski w biznesie
  * język angielski w informatyce

  Informacje ogólne
  Studia trwają 3 lata (6 semestrów) i absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata potwierdzony dyplomem ukończenia wyższych studiów zawodowych na kierunku filologia.
  Podstawą nauczania w ramach kierunku filologia jest praktyczne kształcenie języka obcego, zorientowane na biegłą jego znajomość, bogactwo słownictwa potocznego
  i specjalistycznego. Program kształcenia uzupełniają przedmioty z rozbudowanego bloku zajęć kształcenia kierunkowego i ogólnego, które absolwenta WSJO maja wyposażyć w wiedze i umiejętności wymagane przez współczesny rynek pracy.

  Program studiów
  Podstawowe bloki przedmiotowe realizowane w ramach kierunku filologia (na przykładzie filologii angielskiej):

  1. Przedmioty kształcenia ogólnego
  2. Przedmioty kształcenia kierunkowego

  Blok literaturoznawczy
  • Wstęp do literaturoznawstwa
  • Historia literatury angielskiej i amerykańskiej


  Blok językoznawczy
  • Wstęp do językoznawstwa
  • Gramatyka opisowa
  • Gramatyka kontrastywna
  • Gramatyka historyczna (historia języka)


  Blok kulturoznawczy
  • Historia UK i USA
  • Kultura krajów anglojęzycznych
  • Praktyczna nauka języka angielskiego
  3.Przedmioty specjalizacyjne

  • Wykład monograficzny i seminarium dyplomowe
  • Przedmioty kształcenia nauczycielskiego (zob. poniżej)
  • Praktyki zawodowe

  Plany studiów realizowane w WSJO w Świeciu prowadzone są w ramach specjalizacji nauczycielskiej, tj. spełniają dodatkowe wymagania dotyczące liczby godzin określonych w standardach kształcenia nauczycieli (zob. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. , Dz. U. 04.207.2110).

  W ramach specjalizacji nauczycielskiej dla kierunku filologia studenci realizują następujące przedmioty:

  1. Psychologia
  2. Pedagogika
  3. Metodyka nauczania języka obcego
  4. Przedmioty uzupełniające
  • Emisja głosu
  • Przedmiot do wyboru

  Uprawnienia

  Zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli (podstawa prawna jw.) absolwent studiów wyższych zawodowych na dowolnym kierunku o specjalizacji nauczycielskiej otrzymuje uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela w: szkołach pomaturalnych, policealnych, szkołach ogólnokształcących, szkołach średnich zawodowych, liceach ogólnokształcących, profilowanych, technikach, gimnazjach, szkołach podstawowych, przedszkolach, szkołach zasadniczych oraz zasadniczych szkołach zawodowych.
  Dodatkowo absolwenci są przygotowywani w podstawowym zakresie do nauczania drugiego przedmiotu. Absolwenci WSJO w Świeciu uzyskują uprawnienia do nauczania języka obcego w ramach specjalności głównej (angielski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) i specjalności dodatkowej (technoogia informacyjna lub druga specjalność filologiczna). Na realizację drugiej specjalizacji nauczycielskiej przeznacza się w programie studiów 400 godzin.

Inne informacje związane z Filologia Angielska

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |