Studia I Stopnia-Doradztwo Zawodowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im.prof. Szczepana A. Pieniążka

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Doradztwo Zawodowe - Zaoczne - Skierniewice - Łódzkie

 • Praktyki
  8 tygodni
 • Profil słuchacza / wymogi
  Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów: * kwestionariusz osobowy WSEH, * świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis, duplikat, odpis poświadczony notarialnie), * 4 fotografie ( wymiary 37/52, bez nakrycia głowy, na jasnym tle), * kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu), * oryginał i kserokopia dowodu wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek Studiów- Pedagogika                                                                                                                                                   
  Specjalność - Doradztwo Zawodowe

  Przedmioty kształcenia ogólnego

  1.    Język obcy    
  2.    Technologia informacyjna   

  Przedmioty kształcenia podstawowego

  1.    Historia filozofii    
  2.    Współczesne kierunki filozoficzne            
  3.    Psychologia ogólna    
  4.    Psychologia rozwoju człowieka
  5.    Psychologia społeczna
  6.    Socjologia ogólna                                   
  7.    Socjologia edukacji        
  8.    Wprowadzenie do pedagogiki        

  Przedmioty kształcenia kierunkowego
  1.    Historiawychowania i myśli pedagogicznej
  2.    Teoretyczne podstawy wychowania                                
  3.    Teoretyczne podstawy kształtowania
  4.    Pedagogika społeczna                    

  Przedmioty uzupełniające kształcenie

  1.    Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania    
  2.    Patologie społeczne
  3.    Ochrona własności intelektualnej                

  Przedmioty specjalnościowo - specjalizacyjne

  1.    Seminarium licencjackie    
  2.     Metody badań pedagogicznych
  3.    Diagnostyka pedagogiczna    
  4.    Psychologia pracy    
  5.    Zawodoznawstwo
  6.    Teorie i modele poradnictwa
  7.    Metodyka poradnictwa zawodowego
  8.    Metodyka doradztwa personalnego    
  9.    Metodyka poradnictwa wychowawczego    
  10.    Podstawy wiedzy o rynku pracy    
  11.    Polityka społeczna    
  12.    Prawo pracy
  13.    Doradztwo zawodowe w szkole    
  14.    Teoretyczne wprowadzenie do praktyki środowiskowej        
  15.    Teoretyczne wprowadzenie do praktyki diagnostycznej                        
  16.    Teoretyczne wprowadzenie do praktyki metodycznej
  17.    Teoretyczne wprowadzenie do praktyki asystenckiej                                                
  18.     Praktyka pedagogiczna  


Inne informacje związane z pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |