Home > Studia I Stopnia > Bezpieczeństwo Publiczne > Zaoczne > Pułtusk > Studia I Stopnia- Bezpieczeństwo Narodowe - Pułtusk - Mazowieckie

Studia I Stopnia- Bezpieczeństwo Narodowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia- Bezpieczeństwo Narodowe - Zaoczne - Pułtusk - Mazowieckie

 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Bezpieczeństwo Narodowe

      * Zarządzanie kryzysowe w administracji lokalnej


  Od IV semestru w ramach specjalności realizowane są przedmioty ukierunkowane na kwestie szczegółowe. Obok wykładów kierunkowych realizowanych już w czasie pierwszych trzech semestrów nauki program specjalności przewiduje m.in. poszerzenie wiedzy studenta z zakresu współpracy cywilno-wojskowej, zarządzania ryzykiem, rozpoznawania i prognozowania zagrożeń, podstaw ratownictwa, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz organizacji centrum zarządzania kryzysowego.

      * Ochrona informacji

  Po przyswojeniu wiedzy ogólnej po trzech semestrach od czwartego w ramach specjalności, obok wykładanej wiedzy ogólnej student ukierunkowywany jest na wiedzę specjalizacyjną. Program specjalności przewiduje zajęcia z prawnych podstaw ochrony informacji w Polsce, zagrożeń dla informacji w systemach telekomunikacyjnych, zasad ochrony informacji niejawnych, ochrony praw autorskich, psychologicznych aspektów ochrony i pozyskiwania informacji oraz zarządzania informacjami prawnie chronionymi.

      * Ochrona danych osobowych

  Na tej specjalności od IV semestru studentom przekazywana jest m.in. wiedza z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego, omawiane są instytucje i prawne podstawy ochrony informacji w Polsce, tak samo jak i systemy gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych osobowych, aspekty prawne i etyczne w wymiarze krajowym i wspólnotowym, ponadto komunikacja społeczna i prawo do informacji.

  Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe przygotowani są do pracy w administracji publicznej państwowej i samorządowej oraz służbach, inspekcjach i strażach funkcjonujących w sektorze bezpieczeństwa, w firmach zajmujących się bezpieczeństwem. W trakcie edukacji kładzie się nacisk na wykształcenie analitycznych umiejętności studiującego, w tym tworzenia praktycznych scenariuszy i projektów.

Inne informacje związane z Bezpieczeństwo Publiczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |