Studia I Stopnia (BA) - International Business

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia (BA) - International Business - W ciągu tygodnia - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  Specjalność International Business łączy kształcenie w zakresie ekonomii z intensywną nauką języka angielskiego. Specjalność dostępna jest wyłącznie w stacjonarnym systemie studiów.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Warunki rekrutacji Wyboru specjalności International Business dokonuje się w momencie składania dokumentów na studia. Specjalność można zmienić po drugim semestrze, jeżeli student podejmie taką decyzję. Kandydaci powinni wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego, która sprawdzana jest podczas pisemnego i ustnego egzaminu w WSB. Z egzaminu są zwolnione osoby, które: 1. mają wynik co najmniej 90% z egzaminu pisemnego i minimum 95% z egzaminu ustnego na maturze o poziomie podstawowym 2. mają wynik co najmniej 60% z egzaminu pisemnego i minimum 70% z egzaminu ustnego na maturze na poziomie rozszerzonym 3. posiadają aktualny certyfikat jednego z poniższych egzaminów: * TOEFL z wynikiem co najmniej 480 punktów na teście tradycyjnym lub 161 punktów na teście komputerowym, * FCE (Cambridge ESOL Examinations) na stopień „B” lub wyższy, * TELC B2 Certificate in English lub B2 English for Business Purposes – adVantage, * IELTS z wynikiem łącznym w przedziale (Band) 5, LCCI EFB Threshold – Level 2 lub wyższym.
 • Tutuł uzyskany
  Dwa dypolmy Studenci tej specjalności są szczególnie dobrze przygotowani do tego by kontynuować naukę na 3 roku w Coventry University w Wielkiej Brytanii i uzyskać dyplom tej uczelni. Tym samym International Business daje niepowtarzalną możliwość uzyskania dwóch dyplomów w 3 lata! Dwa dyplomy Pamiętaj, wyjeżdżając na studia do Coventry University uzyskujesz dwa dyplomy ukończenia studiów I stopnia: * dyplom licencjata Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie WSB w Poznaniu * oraz Bachelor of Arts Coventry University w Wielkiej Brytanii.
 • Szczegółowe informacje
  Czym jest program direct-entry?
  Program ten skierowany jest do studentów IV semestru i absolwentów studiów I stopniachorzowskiej WSB. Studenci wyjeżdżają na V i VI semestr nauki do Coventry University, gdzie w ramach przewidzianego toku studiów zostają przyjęci na ostatni rok studiów i piszą pracę dyplomową pod okiem dwóch promotorów (polskiego i angielskiego). Absolwenci WSB zostają przyjęci na ostatni rok studiów na poziomie Bachelor Degree i piszą pracę dyplomową tylko pod okiem angielskiego promotora. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

  Czego można się nauczyć?
  Wszystkie przedmioty specjalnościowe są wykładane w języku angielskim. Program specjalności International Business obejmuje m.in. takie przedmioty specjalnościowe:

      * Accounting and insurance
      * British and American business partners
      * Business writing
      * Corporate finance
      * International financial markets
      * International management
      * International marketing
      * International negotiations
      * International trade
      * Oral communication in business
      * Praktyczna nauka języka angielskiego w tym fonetyka, gramatyka, konwersacja i język pisany.

  Absolwenci opanowują język angielski w stopniu zaawansowanym, dzięki czemu sprawnie komunikują się w anglojęzycznym środowisku pracy. Nabywają umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji w języku angielskim, zdobywają wiedzę z zakresu geografii ekonomicznej, wiedzę kulturową, wiedzę z zakresu marketingu i zarządzania w środowisku wielonarodowym i wielokulturowym. Studenci zaznajamiają się także ze specyfiką handlu zagranicznego, z technikami prowadzenia transakcji i przyswajają kluczowe treści z zakresu finansów międzynarodowych i finansów przedsiębiorstw, poznając przy tym podstawy rachunkowości i ubezpieczeń.

  Jakie są perspektywy zawodowe?
  Program specjalności skonstruowano w taki sposób, aby przygotować absolwenta do pracy:

      * w krajowych przedstawicielstwach zagranicznych korporacji
      * w międzynarodowych koncernach i przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym oraz                    wszelkich innych
        organizacjach o wielonarodowym i wielokulturowym charakterze
      * w organizacjach gospodarczych i społecznych
      * w firmach konsultingowych działających na międzynarodową skalę i współpracujących z                    globalnymi organizacjami
      * w urzędach administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach, których piastowanie        wiąże się z utrzymywaniem
        ożywionych stosunków z zagranicą
      * we własnej firmie prowadzącej interesy poza granicami kraju.

  I rok w Coventry University czyli co będę studiował?
  Każdy student biorący udział w programie jest zobowiązany zaliczyć 6 modułow  (przedmiotów) zgodnych z profilem jego studiów.
  Na przykład, studenci Finansów i rachunkowości mogą uczęszczać na następujące moduły programowe na kierunku Business Administration:

      * Moduły obowiązkowe:
            o Business Analysis
            o Business Research
            o Logistics
            o Strategic Management
      * Moduły dodatkowe – 2 do wyboru:
            o Strategic Supply Chain Management
            o Work Experience Report
            o Employment Report
            o International Business
            o Economics of the European Union
            o International Economics

  W czasie studiów każdy student pisze pracę dyplomową, która po zakończonej sesji jest broniona według norm proceduralnych przypisanych Coventry University.

Inne informacje związane z handel międzynarodowy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |