Home > Studia I Stopnia > Handel Międzynarodowy > Dzienne > Częstochowa > dyplomacja – handel zagraniczny - Częstochowa - Śląskie

dyplomacja – handel zagraniczny - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Polonijna w Częstochowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły dyplomacja – handel zagraniczny - Dzienne - Częstochowa - Śląskie

 • Szczegółowe informacje
  PROGRAM STUDIÓW
  • Studia na kierunku "ekonomia" dostarczają wszechstronnej wiedzy ekonomicznej oraz przygotowują do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Specjalność dyplomacja – handel zagraniczny przygotowuje studentów do podejmowania działań na arenie międzynarodowej w dyplomacji, handlu zagranicznym, organizacjach między- i ponadnarodowych
  • Studia pierwszego stopnia przygotowują do prowadzenia analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych na kanonach nauk ekonomicznych. Studia drugiego stopnia uczą wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badań procesów i zjawisk gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali makro- i mikroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową.
  • Studia pierwszego stopnia pozwalają na zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz swobodnego poruszania się w europejskiej przestrzeni społeczno – gospodarczej. Studia drugiego stopnia przygotowują do opracowywania projektów, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego w kraju i za granicą.
  • Program studiów zawiera rozbudowane bloki tematyczne: integracja europejska, stosunki międzynarodowe, prawo międzynarodowe, nauka o dyplomacji.
  • Część zajęć kierunkowych i specjalnościowych prowadzona jest w języku angielskim.
  • W ramach specjalności Polonijna Szkoła Dyplomacji organizuje cykliczne spotkania z osobistościami świata dyplomacji, polityki i gospodarki.
  • Obowiązkowe praktyki przygotowują absolwentów do pracy w służbie zagranicznej, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych oraz przedsiębiorstwach działających  na skalę międzynarodową.
  • Studia prowadzone są w systemie tzw. punktów kredytowych ECTS (European Credit Transfer System), co pozwala na odbycie części studiów na uczelniach partnerskich Akademii Polonijnej w Unii Europejskiej w ramach programu Socrates-Erasmus,
  • Absolwenci będą posługiwali się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Studenci mają do wyboru następujące języki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki i   włoski. Studenci mają również możliwość zapoznania się z podstawami języka angielskiego w dyplomacji. Zwiększy to konkurencyjność absolwentów Akademii Polonijnej na europejskich i światowych rynkach pracy.

Inne informacje związane z Handel Międzynarodowy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |