Studia I Stopnia-Administracja Bezpieczeństwa Publicznego

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Administracja Bezpieczeństwa Publicznego - W ciągu tygodnia - Rzeszów - Podkarpackie

 • Profil słuchacza / wymogi
  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności czy kandydat zdaje nową czy starą maturę. Wyniki z postępowania kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone 7 sierpnia 2009 r. Kandydaci powinni złożyć NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: * świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (w oryginale lub w odpisie lub świadectwo potwierdzone notarialnie), * podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ (dostępnym w punkcie rekrutacyjnym oraz w internecie), * zaświadczenie lekarskie z bieżącego roku na wszystkie kierunki; od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Ratownictwo medyczne lub Zdrowie publiczne (specjalności: kosmetologia, promocja zdrowia z fizjoterapią, ochrona zdrowia niepełnosprawnych i starszych) wymagane jest zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranej specjalności - zaświadczenie musi być ważne na okres trwania studiów * 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) w tym aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, * kserokopię dowodu osobistego lub paszportu, * kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia- Administracja Bezpieczeństwa Publicznego

  W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie dobrze wyszklonej kadry z zakresu szeroko pojętego porządku publicznego na kierunku Administracja została uruchomiona specjalność, która umożliwi Ci zapoznanie się z przepisami regulującymi działalność straży, policji oraz innych służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego. Kształcąc się na tej specjalności zdobędziesz również wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie, ochrony osób i mienia. Poznasz także zasady funkcjonowania administracji w zarządzaniu kryzysowym.

  W programie studiów m.in.:

  * organy ochrony porządku publicznego,
  * podstawy kryminologii,
  * ochrona osób i mienia,
  * postępowanie w sprawach o wykroczenia,
  * bezpieczeństwo państwa.

  Jako absolwent, dzięki temu, że istotną grupę przedmiotów wykładanych na administracji bezpieczeństwa publicznego stanowią prawo wykroczeń i kryminologia, będziesz mógł podjąć pracę w policji czy organach nadzoru bezpieczeństwa publicznego. Będziesz mógł również znaleźć zatrudnienie w Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Gminnej, formacjach ochrony osób i mienia oraz Żandarmerii Wojskowej czy Straży Granicznej.

Inne informacje związane z zdrowie i bezpieczeństwo publiczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |