Home > Studia I Stopnia > Zarządzanie Agencją Nieruchomościami > Zaoczne > Warszawa > Studia I Stopnia - Zarządzanie - Warszawa - Mazowieckie

Studia I Stopnia - Zarządzanie - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSHiP-Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Zarządzanie - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Oferta programowa kierunku zarządzanie w Uczelni Łazarskiego jest ściśle związana ze wzrostem intensywności konkurencji na rynku europejskim i międzynarodowym i jednoczesną koniecznością sprostania tej konkurencji przez polskich przedsiębiorców. Proponowane specjalności, które rozw?ać będziemy wspólnie z uniwersytetami amerykańskimi, gwarantują zdobycie specjalistycznej wiedzy w trzech obszarach: organizacji i zarządzaniu, marketingu oraz logistyce, co pozwala w przyszłości podjąć pracę w różnych sektorach gospodarki. Celem studiów na kierunku zarządzanie jest zdobycie niezbędnej wiedzy i praktycznych umiejętności, dotyczących procesów zarządzania przedsiębiorstwem i poszczególnymi obszarami jego działalności. Umiejętności te obejmują także nowoczesne techniki zarządzania. Ponadto na kierunku tym studenci uczą się analizy otoczenia rynkowego przedsiębiorstwa, w szczególności otoczenia konkurencyjnego firmy, jak również skutecznych metod działania na tych rynkach oraz form i sposobów internacjonalizacji przedsiębiorstwa.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Aby zostać studentem Uczelni Łazarskiego, należy złożyć dokumenty, potwierdzić znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej A2, wnieść opłaty – wpisowe i minimum pierwszą ratę opłaty za studia, potwierdzić podpisem odbiór regulaminu studiów oraz okazać dowód osobisty (mężczyźni również książeczkę wojskową).
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: ZARZĄDZANIE

  PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE
  OBEJMUJE PRZEDMIOTY:

  Mikroekonomia
  Makroekonomia
  Matematyka
  Statystyka
  Ekonometria
  Historia gospodarcza
  Prawo
  Techniki informacyjne
  Informatyka
  Nauki o przedsiębiorstwie
  Zarządzanie
  Zachowania organizacyjne
  Marketing
  Badania marketingowe
  Rachunkowość
  Finanse
  Zarządzanie projektami
  Zarządzanie jakością
  Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
  Treści specjalizacyjne

  Ponadto studenci mają prawo indywidualnie uzupełnić swoją ścieŜkę studiów w ramach
  treści przedkładanych im w szerokiej ofercie przedmiotów do wyboru. Przez cały okres
  studiów uczestniczą w dwóch kursach języków obcych.

  Specjalności
  Studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku zarządzanie, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, obejmują specjalności:

      * Organizacja i zarządzanie
        Połączenie solidnych fundamentów wiedzy ekonomicznej z wiedzą w zakresie organizacji i zarządzania pozwoli absolwentom podejmować obowiązki menedżera, przygotowanego do stopniowego przejmowania funkcji kierowniczych w coraz większych jednostkach organizacyjnych firmy. Równolegle, pozwoli też na kompetentne kierowanie własną firmą. Przedmioty specjalistyczne dadzą absolwentom wiedzę pozwalającą na profesjonalne zajmowanie się różnymi aspektami zarządzania, takimi jak np. metody zarządzania zasobami ludzkimi, metody kontroli jakości, kontroli przepływu surowców i materiałów (logistyka), metod wzrostu konkurencyjności i innymi.
        Ponadto absolwent tej specjalności będzie miał opanowane techniki prowadzenia negocjacji (wewnątrz firmy i z jej otoczeniem biznesowym). Kluczowe umiejętności absolwenta tej specjalności koncentrują się wokół zdolności identyfikowania przyczyn i uwarunkowań sukcesów i porażek organizacyjnych, które w procesie uczenia i zdobywania doświadczeń zawodowych pozwolą na podejmowanie optymalnych decyzji.

      * Marketing
        Student wybierający tę specjalność uzyska wiedzę z zakresu marketingu (dóbr konsumpcyjnych, inwestycyjnych oraz usług) oraz zdobędzie wiedzę i umiejętności praktyczne, potrzebne do wykonywania badań marketingowych, przygotowywania kampanii reklamowych i promocyjnych. Zapozna się z działaniami public relations oraz z prowadzeniem negocjacji. Nauczy się też podstaw marketingu międzynarodowego. W zakresie ogólnej wiedzy ekonomicznej nauczy się on mechanizmów funkcjonowania gospodarki i roli marketingu w kapitalistycznej gospodarce rynkowej. Wybitni specjaliści od marketingu z kraju i zagranicy wyposażą studentów Uczelni Łazarskiego w umiejętność stosowania nowoczesnych technik i narzędzi marketingowych, podnoszących konkurencyjność reprezentowanych przez naszych absolwentów organizacji.
        Studia na kierunku zarządzanie o specjalności marketing pozwolą absolwentom skutecznie ubiegać się o pracę w charakterze np. menedżera produktu odpowiedzialnego za jego promocję i rozwój, specjalisty ds. promocji w przedsiębiorstwie czy specjalisty ds. badań marketingowych w instytucjach prowadzących różnorakie analizy rynku. Zdobyta wiedza, połączona z jednoczesnymi preferencjami do pracy „na swoim”, ułatwi też zadanie absolwentom zakładającym własną firmę.

      * Logistyka
        Absolwent tej specjalności zdobędzie podstawową wiedzę na temat planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców oraz materiałów i gotowych wyrobów, czyli z zakresu logistyki oraz zarządzania logistycznego.
        Poszczególne przedmioty przybliżą wiedzę wielu wąskich specjalności od usług transportowych, spedycyjnych czy transportowo– spedycyjnych aż do kompleksowych usług logistycznych. Studenci poznają istotę i kierunki rozwoju współczesnej logistyki, nowoczesne narzędzia logistyczne, w tym systemy informatyczne, kluczowe w tworzeniu sprawnych i konkurencyjnych sieci logistycznych.
        Kolejnym etapem jest zapoznanie słuchaczy z problemami obsługi klienta oraz kosztami usług logistycznych w zależności od stosowanego środka transportu oraz przyjętych rozwiązań organizacyjnych i transportowych zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym. Studium umożliwiają zdobycie wiedzy niezbędnej do samodzielnego kierowania usługami transportowymi, jak również podejmowanie pracy w specjalistycznych firmach logistycznych.

  Studenci zainteresowani kontynuacją nauki na poziomie studiów drugiego stopnia(uzupełniających magisterskich) mogą studiować na kierunku ekonomia, wybierając jedną ze specjalności związanych z zarządzaniem oraz marketingiem.

  Sylwetka absolwenta
  Studia na kierunku zarządzanie kompleksowo przygotowują studentów do pracy zawodowej w różnych komórkach organizacyjnych (finanse, marketing, logistyka i zaopatrzenie, organizacja, kadry, zarząd).
  Studenci przygotowani są do funkcjonowania w burzliwym otoczeniu poprzez umiejętności posługiwania się bogatym instrumentarium metod zarządczych, które dają im zdolność adaptacji wobec nagłych zmian i wykorzystania nowych możliwości, jakie stoją przed firmami funkcjonującymi w zintegrowanej i zglobalizowanej gospodarce.
  Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych, agencjach konsultingowych i instytucjach non-profit. Studia przygotowują także do podjęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Inne informacje związane z Zarządzanie Agencją Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |