Home > Studia I Stopnia > Wychowanie Fizyczne > Ostrowiec Świętokrzyski > Studia I Stopnia - Wychowanie Fizyczne - Ostrowiec Świętokrzyski - Świętokrzyskie

Studia I Stopnia - Wychowanie Fizyczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSBiP-Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Wychowanie Fizyczne - W ciągu tygodnia - Ostrowiec Świętokrzyski - Świętokrzyskie

 • Cele
  Absolwent studiów zawodowych na Kierunku Wychowanie Fizyczne otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Uzyskane na studiach wykształcenie z zakresu nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz opanowanie umiejętności nauczania ruchu i usprawniania ciała przygotowuje go do pracy w zawodzie nauczyciela wychowania fizycznego. Oprócz tego absolwent uzyskuje także uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu, jakim jest wiedza o społeczeństwie, obejmująca wychowanie do życia w rodzinie, wychowanie obywatelskie i wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym. Ponadto nabyta w trakcie studiów znajomość języka obcego i technik informatycznych pomocna będzie absolwentowi w nowoczesnej komunikacji.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  W punkcie Rekrutacyjnym WSBiP należy złożyć następujące dokumenty: * świadectwo dojrzałości w oryginale, * wypełnione podanie oraz kartę ewidencyjną kandydata, * 4 fotografie (kolorowe) o wymiarach 37x50 mm podpisane imieniem i nazwiskiem, * orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu, * kserokopię dowodu osobistego, * dowód wpłaty wpisowego, * książeczka wojskowa (do wglądu).
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  Wychowanie Fizyczne
   Studia I stopnia - licencjackie, na Wydziale Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu  Specjalności/ profile kształcenia:

      * specjalizacja nauczycielska ze specjalnością wiedza o społeczeństwie


  Przedmioty kształcenia nauczycielskiego uzupełnione praktykami pedagogicznymi służyć mają przygotowaniu absolwenta do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Szczególnie ważne, komplementarne dla wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki czy metodyki przedmiotu, staje się także wykształcenie społecznej wrażliwości absolwenta, jego umiejętności interpersonalnych, a także mobilności, elastyczności i zdolności adaptacyjnych oraz skłonności do działań niestandardowych – kreatywności. Pomocne w tym mogą być także formy aktywności studenckiej wykraczającej poza ramy procesu dydaktycznego – w samorządzie studenckim, organizacjach czy kole naukowym, studenckim ruchu sportowym i turystycznym.
  Po zdaniu egzaminu z gimnastyki korekcyjnej absolwent uzyskuje uprawnienia do prowadzenia zajęć korygujących wady postawy, występujące nagminnie u dzieci w wieku szkolnym.
  Dodatkowo w trakcie studiów istnieje możliwość uzyskania uprawnień instruktora: pływania, lekkoatletyki, gimnastyki, piłki siatkowej i piłki nożnej na studiach dziennych oraz lekkoatletyki i piłki nożnej na studiach zaocznych, po zaliczeniu tych przedmiotów na ocenę bardzo dobrą.

  Powyższe sprawia, że absolwent Kierunku Wychowanie Fizyczne WSBiP, posiadający także niezbędne przygotowanie z zakresu organizacji i zarządzania, może pracować w szkole, placówkach oświatowo-wychowawczych, klubach sportowych oraz wszelkich innych instytucjach kultury fizycznej i turystyki.

  Uzyskanie stopnia licencjata otwiera ponadto drogę dla dalszego kształcenia w ramach studiów magisterskich lub uzupełniania wiedzy poprzez specjalistyczne kursy i studia podyplomowe.

  Kadra

  Na kierunku Wychowanie Fizyczne zatrudniona jest kadra przede wszystkim z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

   

   

  Absolwenci kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE mogą podjąć pracę w:

                              *
                                szkołach podstawowych i gimnazjach
                              *
                                szkołach zawodowych i średnich
                              *
                                klubach sportowych
                              *
                                ośrodkach treningowych i rekreacyjnych
                              *
                                siłowniach i klubach fitness

Inne informacje związane z Wychowanie Fizyczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |