Studia I Stopnia - Stosunki Międzynarodowe - Specjalność Fundusze i Projekty Europejskie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Stosunki Międzynarodowe - Specjalność Fundusze i Projekty Europejskie - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Większość działań podejmowanych dzisiaj w biznesie, polityce, mediach, edukacji czy kulturze wymaga uwzględnienia kontekstu międzynarodowego. Studia w Wyższej Szkole Europejskiej na kierunku stosunki międzynarodowe (w trybie dziennym i zaocznym) oferują nie tylko aktualną wiedzę o współczesnym środowisku międzynarodowym, ale także praktyczne umiejętności niezbędne do profesjonalnego funkcjonowania w tej dziedzinie.
 • Szczegółowe informacje
  Osoby studiujące stosunki międzynarodowe w trybie dziennym mają od drugiego roku studiów do wyboru trzy profile specjalnościowe:
  • bezpieczeństwo międzynarodowe
  • biznes międzynarodowy
  • fundusze i projekty europejskie

  Dodatkowo każdy student wybiera jedno z trzech studiów regionalnych, w ramach którego poznaje specyfikę polityczną, gospodarczą i kulturową danego regionu. Do wyboru są:
  • Amerykanistyka
  • Azja i Bliski Wschód
  • Europe. Central European Perspectives (zajęcia w języku angielskim)
  Atuty kierunku  

  Chcemy aby studia na naszej uczelni dawały nie tylko wiedzę, ale także przygotowywały dobrze do potrzeb rynku pracy, dlatego:
  • staramy się dobierać najlepszą kadrę
  • dbamy o jakość zajęć, systematycznie prowadzimy monitoring i weryfikację programów nauczania i prowadzących
  • prowadzimy zajęcia w różnorodnych formach - od klasycznych wykładów, przez konwersatoria, po aktywne formy warsztatowe zajęcia w formie DL
  • intensywnie uczymy języków obcych
  • oferujemy blok zajęć praktycznych, takich jak: techniki pisania i prezentacji, informatyka i technologie informatyczne, techniki negocjacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, PR
  • umożliwiamy studentom odbycie stażu w urzędach administracji państwowej, przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych, mediach
  • zapewniamy indywidualną opiekę tutorów
  • dajemy możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne

  Fundusze i projekty europejskie
  Absolwenci specjalności fundusze i projekty unijne posiadają ogólną wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych pozwalającą im dobrze orientować się w zagadnieniach współczesnego świata, analizować otoczenie i dostrzegać wzajemne powiązania, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki Unii Europejskiej i funduszy rozwojowych.

  Znają źródła finansowania działalności biznesowej w ramach środków unijnych oraz zasady przygotowywania wniosków. Potrafią opracować wniosek projektowy, sprawnie zarządzać projektem i rozliczać go. Mają wiedzę na temat uregulowań prawnych jednolitego rynku europejskiego oraz zasad działalności gospodarczej w UE, potrafią ocenić zgodność prowadzonych praktyk gospodarczych ze wspólnotowym prawem konkurencji.

  Szczególną cechą kształcenia w Wyższej Szkole Europejskiej jest nacisk położony na ścisłe połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznego, warsztatowego przygotowania do pracy zawodowej. W trakcie studiów podkreślana jest samodzielność, umiejętność pracy zespołowej oraz wysokie standardy etyczne.

  Dodatkowo każdy student wybiera jedno z trzech studiów regionalnych, w ramach którego poznaje specyfikę polityczną, gospodarczą i kulturową danego regionu. Do wyboru są:
  • Amerykanistyka
  • Azja i Bliski Wschód
  • Europe. Central European Perspectives (zajęcia w języku angielskim)
  Gdzie możesz pracować
  Po ukończeniu specjalności Fundusze i projekty europejskie absolwenci mogą pracować między innymi w:
  • administracji państwowej
  • instytucjach Unii Europejskiej
  • średnich i dużych firmach

Inne informacje związane z stosunki międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |