Home > Studia I Stopnia > Administracja Publiczna - ogólne > Dzienne > Ostrołęka > Studia I Stopnia - Służby Porządku Publicznego - Ostrołęka - Mazowieckie

Studia I Stopnia - Służby Porządku Publicznego - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSAP-Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Służby Porządku Publicznego - Dzienne - Ostrołęka - Mazowieckie

 • Cele
  Studia licencjackie na specjalności służby porządku publicznego przygotowyją do pracy w różnego rodzaju służbach publicznych i szeroko rozumianych organach ścigania (policjanci, funkcjonariusze służby więziennej, straży miejskiej, straży granicznej itp.). Program nauczania uwzględnia szeroko rozumiane oczekiwania, jakie organy ścigania oraz władze różnych służb, instytucji i organizacji stawiają swoim funkcjonariuszom i pracownikom.Uwzględnia on również ogólnospołeczną potrzebę szerzenia wiedzy obywatelskiej, a nadto ma na względzie zainteresowania samych studentów.W ramach specjalistycznego profilu nauczania dominują nauki penalne (prawo karne, postępowanie karne, kryminalistyka, kryminologia, postępowanie w sprawach nieletnich, prawo wykroczeń i postępowanie w sprawach wykroczeń).
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumenty: * kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej lub w Dziekanacie Uczelni) * świadectwo maturalne (oryginał lub odpis wydany przez szkołę, ewentualnie duplikat) * xero świadectwa ukończenia szkoły średniej w przypadku osób, które zdawały nową maturę * zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań (do podjęcia studiów (np. od lekarza rodzinnego) * zdjęcia - 4 szt. (w formacie jak do dowodu, podpisane na odwrocie) * dowód osobisty i książeczka wojskowa (w przypadku mężczyzn) do wglądu w celu potwierdzenia danych * xero dowodu osobistego.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Służby Porządku Publicznego

  Przykładowe przedmioty na specjalności: służby porządku publicznego
  • Konstytucyjne podstawy ustroju Rzeczypospolitej oraz podstawowe
  • standardy ochrony praw i wolności obywatelskich
  • Podstawy prowoznawstwa
  • Socjologia i etyka administracyjna
  • Ustrój administracji rządowej i samorządowej
  • Pracownia komputerowa
  • Prawne aspekty integracji europejskiej
  • Podstawy logiki
  • Elementy prawa cywilnego
  • Podstawy ekonomii
  • Nauka administracji
  • Przestępstwa urzędnicze (prawno-karne aspekty działania administracji)
  • Organizacja i technika pracy biurowej
  • Psychologia społeczna
  • Prawo administracyjne
  • Prawno-karne aspekty działalności gospodarczej
  • Postępowanie administracyjne i sądowa kontrola administracji
  • Podstawowe zagadnienia prawa pracy
  • Elementy prawa finansowego
  • Unia Europejska a prawo karne - III filar
  • Prawo karne - część ogólna
  • Kryminalistyka
  • Prawo o wykroczeniach i postępowanie w sprawie o wykroczenia
  • Penalistyka feministyczna
  • Podstawy prawne działalności służb porządku publicznego
  • Postępowanie karne
  • Przestępczość nieletnich
  • Zagadnienia prawne przeciwdziałania patologiom rodziny
  • Kryminologia
  • Prawo do wolności i jego ograniczenia w ustawodawstwie polskim na tle orzecznictwa strasburskiego
  • Seminaria
  • Etyka zawodowa służb publicznych
  • Prawa człowieka i podstawowe wolności wraz z orzecznictwem ET Praw Człowieka
  • Prawo karne część szczegółowa
  • Prawo karno skarbowe

Inne informacje związane z Administracja Publiczna - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |