Home > Podyplomowe > Administracja Publiczna - ogólne > Zaoczne > Warszawa > Podyplomowe Studia Zamówień Publicznych - Warszawa - Mazowieckie

Podyplomowe Studia Zamówień Publicznych - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem UW - Uniwersytet Warszawski

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Podyplomowe Studia Zamówień Publicznych - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  O przyjęcie na Studium mogą ubiegać się absolwenci różnych kierunków studiów, tak uniwersyteckich, jak i innych wyższych uczelni. Mogą to być w szczególności osoby już uczestniczące lub zamierzające brać udział w procesie przygotowania i dokumentowania zamówień publicznych, a także uczestniczące w pracach komisji przetargowych (po stronie zamawiającego) bądź opracowywania i składania ofert w imieniu wykonawców. Słuchaczami Studium będą również osoby pełniące funkcje kierownika zamawiającego, mający np. wykształcenie ekonomiczne i techniczne. Dla prawników jest to możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu zamówień publicznych, objętej w programie studiów jedynie treścią specjalistycznego wykładu.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  O przyjęcie na Studium mogą ubiegać się absolwenci różnych kierunków studiów, tak uniwersyteckich, jak i innych wyższych uczelni. Mogą to być w szczególności osoby już uczestniczące lub zamierzające brać udział w procesie przygotowania i dokumentowania zamówień publicznych, a także uczestniczące w pracach komisji przetargowych (po stronie zamawiającego) bądź opracowywania i składania ofert w imieniu wykonawców. Słuchaczami Studium będą również osoby pełniące funkcje kierownika zamawiającego, mający np. wykształcenie ekonomiczne i techniczne. Dla prawników jest to możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu zamówień publicznych, objętej w programie studiów jedynie treścią specjalistycznego wykładu.
 • Szczegółowe informacje
  Obowiązujące obecnie prawo zamówień publicznych zawiera przede wszystkim normy z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, finansowego i prawa procesowego cywilnego. Stosowane przepisy są interpretowane w pierwszym rzędzie przez zespoły arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych rozpatrujące odwołania od rozstrzygnięć zamawiającego podejmowanych na różnych etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Coraz częściej wykładni omawianych norm dokonują również sądy okręgowe rozpatrujące skargi na wyroki zespołów arbitrów oraz Sąd Najwyższy udzielający odpowiedzi na postawione mu pytania prawne w sferze zamówień publicznych.

  Powstające w omawianym zakresie problemy teoretyczne i praktyczne prezentować będą w ramach programu
  Studium najlepsi specjaliści i adwokaci – reprezentujący Urząd Zamówień Publicznych i kancelarie prawnicze zajmujące się zamówieniami publicznymi, a także uniwersyteccy pracownicy nauki, praktykujący jednocześnie w różnych zawodach prawniczych.

  Proponowana słuchaczom forma specjalizacji jest atrakcyjna przede wszystkim dlatego, że pozwala na uporządkowanie i bliższe poznanie materii normatywnej, która podlega częstym zmianom, wynikającym m.in. z sygnalizowanej już chęci stworzenia jak najlepszych instrumentów szybkiego i skutecznego wykorzystania środków unijnych przez Polskę.

  Program Studium będzie na bieżąco aktualizowany. Obejmuje on znowelizowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, normy prawa finansowego odnoszące się do wydatkowania środków publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego dotyczące instytucji przetargu, a także zawierania i wykonywania umów, ze szczególnym uwzględnieniem klauzuli rebus sic stantibus. W programie Studium zostały także uwzględnione instrumenty prawa administracyjnego (wiążące się w szczególności z realizowaną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontrolą uprzednią i następczą) oraz konstrukcje prawa procesowego cywilnego wykorzystywane przy rozpatrywaniu środków ochrony prawnej.

  Przewiduje się także prezentację orzecznictwa sądowego w sprawach zamówień publicznych oraz przeprowadzenie warsztatów (zajęć praktycznych) w omawianym zakresie.
  W programie poszczególnych wykładów uwzględnione zostaną regulacje unijne.


  Absolwent Studium powinien stać się wysokokwalifikowanym specjalistą z zakresu zamówień publicznych, mogącym skutecznie uczestniczyć w przetargowych i poza przetargowych formach wydatkowania środków publicznych. Uzyskana wiedza prawnicza i kwalifikacje – zdobyte m.in. w trakcie zajęć praktycznych - będą mogły być wykorzystywane w procesie zamówieniowym realizowanym przez jednostki zatrudniające słuchaczy. Proponowana im forma specjalizacji jest atrakcyjna także dlatego, że pozwala na uporządkowanie i bliższe poznanie materii normatywnej, która podlega częstym zmianom, wynikającym m.in. z chęci stworzenia przez krajowego prawodawcę jak najlepszych instrumentów szybkiego i skutecznego wykorzystywania środków unijnych przez Polskę.

Inne informacje związane z Administracja Publiczna - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |