Home > Podyplomowe > Administracja Publiczna - ogólne > Zaoczne > Warszawa > Studia Podyplomowe - Marketing terytorialny - Warszawa - Mazowieckie

Studia Podyplomowe - Marketing terytorialny - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem UW - Uniwersytet Warszawski

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Marketing terytorialny - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem studiów jest nauczenie słuchaczy nowego, odpowiedniego do współczesnych wyzwań, patrzenia na sprawy rozwoju kraju, regionów i miast z perspektywy ich konkurencyjności oraz wyrobienie u słuchaczy umiejętności stosowania instrumentarium marketingowego zarządzania rozwojem terytoriów. Studia mają za zadanie dostarczyć wiedzę i umiejętności dotyczące budowania zdolności konkurencyjnej regionów i miast, także z użyciem nowoczesnych narzędzi promocji, dbania o wizerunek tych obszarów oraz budowy ich marki w oparciu o lokalne walory i przewagi konkurencyjne.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia podyplomowe kierowane są w szczególności do:

  - przedstawicieli administracji publicznej, w szczególności samorządowej;
  - organizacji (w tym pozarządowych) zainteresowanych problematyką konkurencyjności krajów, regionów i miast, a zwłaszcza pozycją Polski w świecie: organizacji samorządu gospodarczego, specjalnych stref ekonomicznych, agencji rozwoju regionalnego, organizacji międzynarodowych targów, misji gospodarczych i in.;
  - osób piastujących funkcje związane z międzynarodową reprezentacją organizacji/regionu/branży/miasta/kraju lub współodpowiedzialnych za ich politykę rozwoju w kontekście międzynarodowym;
  - pracowników urzędów gmin, powiatów oraz urzędów marszałkowskich, zajmujących się problematyką rozwoju regionalnego i lokalnego, a w tym zagadnieniami promocji terytorialnej;
  - wszystkich absolwentów studiów wyższych zainteresowanych specjalizacją w zakresie przedmiotu Studiów.
 • Szczegółowe informacje
  MODUŁ 1 – współczesna ekonomia i gospodarka
  Mechanizmy i instytucje gospodarki rynkowej
  Ekologia i zrównoważony rozwój

  MODUŁ 2 – stosunki międzynarodowe i gospodarka światowa
  Geografia ekonomiczna i rozwój regionalny
  Gospodarka światowa i międzynarodowa konkurencyjność kraju

  MODUŁ 3 – gospodarka Polski – pozycja i perspektywy rozwoju
  Polska w Unii Europejskiej - strategie rozwoju gospodarczego
  Konkurencyjność miejsc w teorii i praktyce

  MODUŁ 4 – strategiczne zarządanie marketingowe
  Strategie marketingowe
  Komunikacja, promocja, PR
  Nowoczesne trendy w marketingu
  Marketing marki

  MODUŁ 5 – marketing terytorialny: koncepcja i tworzenie
  Marketing terytorialny: cele, obszary, narzędzia
  Branding terytorialny: czym jest marka miejsca
  Promocja eksportu
  Gospodarka oparta na wiedzy i rola przedsiębiorczości w marketingu kraju
  Promocja napływu inwestycji i atrakcyjność inwestycyjna regionów
  Marketing turystyczny
  Regionalna marka turystyczna: od idei do wdrożenia
  Zarządzanie wizerunkiem samorządu
  Event marketing, czyli promocja przez wydarzenia
  Znaki jakości - instrument promocji miejsc
  Jak współpracować z profesjonalistami? - dobre praktyki partnerstwa z agencjami reklamy i PR

  MODUŁ 6 - środki pomocowe UE w promocji regionów
  Finansowanie działalności promocyjnej regionów ze środków UE
  Warsztaty wykorzystywania środków UE na rozwój regionów - wypełnianie wniosków i dokumentacja

  MODUŁ 7 - warsztaty marketingu terytorialnego
  Studia przypadków zagranicznej promocji krajów
  Studia przypadków marketingu miast i regionów
  Inicjowanie zmian i budowanie koalicji
  Warsztaty: analiza przewag konkurencyjnych regionów
  Warsztaty: projektowanie założeń strategii promocji miasta
  Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z Administracja Publiczna - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |