Home > Podyplomowe > Administracja Publiczna - ogólne > Zaoczne > Warszawa > Podyplomowe Studium Polityki i Zarządzania Oświatą - Warszawa - Mazowieckie

Podyplomowe Studium Polityki i Zarządzania Oświatą - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem UW - Uniwersytet Warszawski

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Podyplomowe Studium Polityki i Zarządzania Oświatą - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia adresowane są do dyrektorów placówek oświatowych, pracowników nadzoru pedagogicznego, pracowników organów prowadzących szkoły, animatorów działań i organizacji oświatowych oraz kandydatów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych i nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem zawodowym.
 • Szczegółowe informacje
  Podyplomowe Studium Polityki i Zarządzania Oświatą powstało w 1998 roku. Przez dziesięć lat studia ukończyło ponad sześćset osób - dyrektorów szkół, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, świetlic, ognisk, ogrodów jordanowskich, bibliotek pedagogicznych, ale także pracowników nadzoru pedagogicznego, doradztwa metodycznego, instytucji administrujących system edukacyjny, pracowników samorządu terytorialnego, radnych, animatorów organizacji pozarządowych oraz nauczycieli różnych typów szkół i innych placówek oświatowych.

  Program kształcenia obejmuje z jednej strony przedmioty o charakterze akademickim, z drugiej zapewnia uzyskanie praktycznych umiejętności niezbędnych kierownikowi placówki edukacyjnej. Strona akademicka programu to wiedza o polityce oświatowej i przemianach w polskim systemie szkolnym, elementy znajomości systemów oświatowych innych państw i polityka oświatowa Unii Europejskiej. Ponadto proponowane są zajęcia z zakresu socjologii edukacji i badań nad młodzieżą, podstaw organizacji i zarządzania, podstaw prawa oświatowego oraz elementów ekonomiki kształcenia. Praktyczne umiejętności kierowania placówką oświatową zdobywane są podczas zajęć seminaryjnych i warsztatowych związanych z planowaniem pracy placówek, realizacją przyjętych zadań, prowadzeniem nadzoru pedagogicznego, zasad przechowywania dokumentów szkolnych, gospodarki sprzętem i materiałami, a także zastosowań środków informatycznych w zarządzaniu placówką oświatową. Umiejętności praktycznego kierowania pracą szkoły słuchacze Studium uczą się także podczas praktyk asystenckich, które odbywają się u doświadczonych dyrektorów szkół i innych placówek.

  Lista przedmiotów:
  Lp.     Przedmiot     Liczba godzin

     1.  Polityka oświatowa
     2.  Systemy oświatowe i polityka edukacyjna UE
     3.  Zarządzanie (podstawy teoretyczne)
     4.  Socjologia edukacji
     5.  Informatyka w zarządzaniu placówkami oświatowymi
     6.  Prawo oświatowe
     7.  Ekonomika kształcenia
     8.  Oświatowe zadania samorządu
     9.  Planowanie pracy i zarządzanie placówką oświatową
    10.  Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością kształcenia
    11.  Dokumenty, archiwa i gospodarka sprzętem w placówce oświatowej
    12.  Konkurs na dyrektora szkoły
    13.  Praktyka asystencka
    14.  Wykłady nt. aktualnych problemów kształcenia
    15.  Warsztaty
    16.  Seminarium dyplomowe

  Łącznie 300

Inne informacje związane z Administracja Publiczna - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |