Studia I Stopnia - Sieci Komputerowe i Bazy Danych

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Sieci Komputerowe i Bazy Danych - W ciągu tygodnia - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  W dużych przedsiębiorstwach sieci komputerowe są podstawowymi kanałami komunikacji. Zarządzanie informacją bez korzystania z komputerowych baz danych i sieci komputerowych trudno sobie wyobrazić. Studenci tej specjalności mogą uzyskać wiedzę na temat najnowszych rozwiązań teleinformatycznych, a w przyszłości wykorzystać ją w praktyce.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Warunki przyjęcia na kierunek Informatyka i Ekonometria Na kierunek Informatyka i Ekonometria przyjmowani są kandydaci, którzy zdali na egzaminie dojrzałości /maturalnym matematykę, albo ci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły średniej mają średnią ocen z matematyki, fizyki i informatyki co najmniej 3,0. Złóż wymagane dokumenty w Biurze Rekrutacji: * podanie, kwestionariusz, życiorys - dostępne także w Biurze Rekrutacji, * świadectwo maturalne (odpisy notarialne świadectwa maturalnego nie są przyjmowane), * kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej i oryginał do wglądu (w przypadku matury zdawanej po roku 2004), * kserokopia obu stron dowodu w postaci karty identyfikacyjnej (potwierdzona przez Biuro Rekrutacji lub notarialnie) lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, * cztery zdjęcia (wymiar: 35 x 45 mm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy), * dane z książeczki wojskowej (seria, numer i adres WKU), * dowód wniesienia opłaty wpisowej Kandydaci na studia zobowiązani są również do podpisania umowy o odpłatności za studia. Warunki przyjęcia O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby składające dokumenty do WSB wybierają jeden z kierunków.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwent studiów na kierunku Informatyka i Ekonometria uzyskuje wyższe wykształcenie i otrzymuje dyplom licencjata.
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów Sieci Komputerowe i Bazy Danych

  Grupa treści podstawowych w zakresie:
  • ekonomii • prawa • zarządzania • informatyki ekonomicznej • rachunkowości • finansów • podstaw informatyki • bhp

  Grupa treści kierunkowych w zakresie:
  • analizy matematycznej • algebry liniowej • statystyki opisowej i ekonomicznej • rachunku prawdopodobieństwa i statystyki • ekonometrii • matematyki finansowej i ubezpieczeniowej • badań operacyjnych • programowania komputerowego • projektowania systemów informatycznych • baz danych • systemów operacyjnych
  Ponadto studenci uczestniczą w zajęciach z języków obcych (w dużym wymiarze godzin), wychowania fizycznego (obowiązkowych w systemie stacjonarnym), z treści poszerzających wiedzę humanistyczną (socjologia, filozofia) oraz z zakresu ochrony własności intelektualnej.


  Studia licencjackie trwają 6 semestrów - 3 lata.

  Czego można się nauczyć?
  Program specjalności obejmuje m.in. takie przedmioty specjalnościowe:

      * Programowanie aplikacji bazodanowych
      * Bazy danych w Internecie
      * Administracja sieci lokalnych i rozległych
      * Administracja systemów BD
      * Administracja i budowa serwisów WWW
      * Hurtownie danych i systemy analizy danych
      * Programowanie w Internecie
      * Bezpieczeństwo systemów informatycznych.

  Studia umożliwią absolwentowi zdobycie wiedzy w zakresie projektowania, budowania i wdrażania systemów sieci komputerowych,
  zarządzania bazami danych i administrowania hurtowniami danych. Absolwenci będą również potrafili zapewniać bezpieczeństwo
  danych i transakcji.

  Jakie są perspektywy zawodowe?
  Absolwenci mogą starać się o pracę w:

      * dużych organizacjach, dbając o prawidłowy przepływ informacji z użyciem nowoczesnych                technologii
      * instytucjach finansowych
      * sieciach handlowych
      * firmach projektujących serwisy WWW, zajmując się zarówno ich wyglądem, jak i                            mechanizmami zapewniającymi ich prawidłowe
        działanie
      * firmach zajmujących się projektowaniem i budową portali i innych serwisów internetowych,            które w całości opierają się na dynamicznych bazach danych
      * działach informatycznych wszelkiego rodzaju organizacji, opiekując się bazami danych                    wykorzystywanymi przez różne działy
      * firmach branży ISP oferujących łącza internetowe i rozwiązania sieci lokalnych urzędach                publicznych, gromadzących duże ilości danych na temat obywateli
      * serwisach prasowych, biznesowych i specjalistycznych, pozyskujących i udostępniających                informacje klientom.


Inne informacje związane z sieci informatyczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |