Home > Studia I Stopnia > Rachunkowość - ogólne > Zaoczne > Ostrołęka > Studia I Stopnia - Rachunkowość i Finanse Publiczne - Ostrołęka - Mazowieckie

Studia I Stopnia - Rachunkowość i Finanse Publiczne - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSAP-Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Rachunkowość i Finanse Publiczne - Zaoczne - Ostrołęka - Mazowieckie

 • Cele
  Studia licencjacki na specjalności rachunkowość i finanse publiczne przygotowują specjalistów, którzy w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności praktyczne są przygotowani do prowadzenia rachunkowości i zarządzania finansami w administracji, przedsiębiorstwach oraz innych jednostkach organizacyjnych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumenty: * kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej lub w Dziekanacie Uczelni) * świadectwo maturalne (oryginał lub odpis wydany przez szkołę, ewentualnie duplikat) * xero świadectwa ukończenia szkoły średniej w przypadku osób, które zdawały nową maturę * zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań (do podjęcia studiów (np. od lekarza rodzinnego) * zdjęcia - 4 szt. (w formacie jak do dowodu, podpisane na odwrocie) * dowód osobisty i książeczka wojskowa (w przypadku mężczyzn) do wglądu w celu potwierdzenia danych * xero dowodu osobistego.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Rachunkowość i Finanse Publiczne

  Przykładowe przedmioty na specjalności: rachunkowość i finanse publiczne
  • Konstytucyjne podstawy ustroju Rzeczypospolitej oraz podstawowe
  • standardy ochrony praw i wolności obywatelskich
  • Podstawy prawoznawstwa
  • Socjologia i etyka administracyjna
  • Ustrój administracji rządowej i samorządowej
  • Pracownia komputerowa
  • Prawne aspekty integracji europejskiej
  • Podstawy logiki
  • Elementy prawa cywilnego
  • Podstawy ekonomii
  • Nauka administracji
  • Przestępstwa urzędnicze (prawno-karne aspekty działania administracji)
  • Organizacja i technika pracy biurowej
  • Psychologia społeczna
  • Postępowanie administracyjne i sądowa kontrola administracji
  • Postępowanie egzekucyjne w administracji
  • Elementy prawa handlowego
  • Podstawowe zagadnienia prawa pracy
  • Elementy prawa finansowego
  • Rachunkowość jako system informacji finansowej
  • Pracownia komputerowa
  • Rachunkowość finansowa
  • Finanse publiczne
  • Polityka pieniężna i bankowość
  • Prawo budżetowe
  • Prawo administracyjne w gospodarce
  • Rachunkowość podatkowa
  • Podstawy matematyki i statystyki
  • Rachunkowość budżetowa
  • Finanse i zarządzanie finansami
  • Rachunkowość zarządcza
  • Finanse międzynarodowe
  • Prawo publiczne gospodarcze
  • Efektywność inwestycji
  • Finanse ubezpieczeń społecznych
  • Analiza ekonomiczno-finansowa
  • Prawo o wykroczeniach i postępowanie w sprawie o wykroczeniach
  • Finanse lokalne i regionalne
  • Finansowanie usług społecznych
  • Ordynacja podatkowa
  • Prawno-karne aspekty działalności gospodarczej
  • Seminaria

Inne informacje związane z Rachunkowość - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |