Home > Studia I Stopnia > Politologia > Ostrowiec Świętokrzyski > Studia I Stopnia - Politologia - Ostrowiec Świętokrzyski - Świętokrzyskie

Studia I Stopnia - Politologia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSBiP-Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Politologia - W ciągu tygodnia - Ostrowiec Świętokrzyski - Świętokrzyskie

 • Cele
  Politologia to nowoczesny kierunek studiów, bardzo popularny w dzisiejszych czasach. Wykładowcami są zarówno profesorowie WSBiP jak i specjaliści z Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studenci przyjmowani są bez egzaminów wstępnych, nabór rozpoczyna się w lipcu a kończy we wrześniu. Studia trwają trzy lata, kończą się uzyskaniem stopnia licencjata. Studia politologiczne to studia humanistyczne, obejmują treści odnoszące się do współczesnego życia politycznego i społecznego. Na Politologii można dowiedzieć się jak działają instytucje polskiego systemu politycznego, Unia Europejska, jak wygląda polityka międzynarodowa, jak funkcjonują media zarówno w naszym kraju jak i na świecie.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  W punkcie Rekrutacyjnym WSBiP należy złożyć następujące dokumenty: * świadectwo dojrzałości w oryginale, * wypełnione podanie oraz kartę ewidencyjną kandydata, * 4 fotografie (kolorowe) o wymiarach 37x50 mm podpisane imieniem i nazwiskiem, * orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu, * kserokopię dowodu osobistego, * dowód wpłaty wpisowego, * książeczka wojskowa (do wglądu).
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Politologia

  Studia I stopnia (licencjackie) w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. trwają 3 lata (6 semestrów).  Kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem dyplomu studiów wyższych, uprawniającym do podjęcia nauki na studiach II stopnia (magisterskich). Programy studiów w WSBiP są oparte na najlepszych i sprawdzonych wzorcach stosowanych w uczelniach amerykańskich, niemieckich i polskich.


  Specjalności/ profile kształcenia:

      * Samorząd terytorialny
      * Integracja europejska
      * Lokalna polityka bezpieczeństwa
      * Polityka informacyjna

  Specjalności
  Ponieważ celem Politologii jest jak najlepsze przygotowanie człowieka do życia i pracy we współczesnym świecie, studia politologiczne są otwarte dla każdego, kto interesuje się światem i chce znaleźć w nim swoje miejsce. Dwa pierwsze lata poświęcone są przedmiotom ogólnym, trzeci rok to studia na specjalnościach: Samorząd terytorialny, Integracja Europejska, Polityka informacyjna i dziennikarstwo prasowe oraz Lokalna polityka bezpieczeństwa. Absolwent politologii dysponuje zatem szeroką wiedzą, umożliwiającą mu podjęcie pracy w wielu dziedzinach: w administracji publicznej, w instytucjach związanych z funkcjonowaniem UE, w policji, w agencjach reklamowych, w mediach. Specjalności te umożliwiają poszerzanie wiedzy dla osób już pracujących. W WSBiP rozwija się dynamicznie współpraca międzynarodowa, co umożliwia studentom wyjazdy na zagraniczne stypendia i tym samym poszerza ich możliwości zarówno zdobywania wiedzy jak i znalezienia zatrudnienia.

  Predyspozycje
  Studia na Politologii nie wymagają szczególnych predyspozycji. Każdy człowiek dysponujący wiedzą ogólną wyniesioną ze szkoły średniej może z łatwością uczestniczyć w zajęciach na Politologii. Ponieważ treści tych studiów obejmują większość problemów związanych z funkcjonowaniem współczesnego państwa i społeczeństwa, studiowanie nie polega tylko na żmudnym wczytywaniu się w podręczniki ale wiąże się też ze zdobywaniem orientacji w otaczającym świecie: czytaniem gazet, tygodników a nawet oglądaniem filmów. Im bardziej interesuje Cię świat, który Cię otacza, im bardziej jesteś aktywny i ciekawy życia, tym łatwiej odnajdziesz się na Politologii i skończysz te studia z dobrym wynikiem i dużą satysfakcją.

  Licencjat i co dalej
  Po uzyskaniu stopnia licencjata absolwent WSBiP może podjąć pracę w jednym z działów administracji, w szkole, w policji, banku czy gazecie. Może też kontynuować studia na poziomie magisterskim na krakowskiej Akademii Pedagogicznej a także na dowolnej innej uczelni w kraju. Osobom zainteresowanym kontynuacją studiów WSBiP ułatwia podjęcie dalszej nauki m.in. poprzez szeroką informację o takich możliwościach.

  Tryb studiów

  Politologia to studia na poziomie licencjackim. Odbywają się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studenci studiów stacjonarnych mają zajęcia w tygodniu, studenci studiów niestacjonarnych studiują w soboty i niedziele. Dla wszystkich otwarta jest bardzo dobrze zaopatrzona biblioteka i czytelnia. Studenci studiów niestacjonarnych to zazwyczaj osoby pracujące, w Ostrowcu ale nie tylko. Specjalności działające w ramach Politologii umożliwiają zdobywanie wiedzy, która ma prowadzić do znalezienia ciekawego zatrudnienia ale też są okazją dla tych, którzy już pracują, by swoją wiedzę uzupełnić, poszerzyć i być może zdobyć awans w pracy. Studiują u nas ludzie pracujący w biurach, urzędach, policji.

  Kadra

  Na Kierunku wykłada kadra z Instytutu Politologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, UMCS w Lublinie.

   

   
  Absolwenci kierunku POLITOLOGIA mogą podjąć pracą w:

                              *
                                Administracji państwowej
                              *
                                Administracji samorządowej
                              *
                                Placówkach oświatowych
                              *
                                Jednostkach budżetowych
                              *
                                Ośrodkach badawczych
                              *
                                Środkach masowego przekazu

  Absolwenci kierunku POLITOLOGIA mogą byc specjalistami w dziedzinie komunikacji społecznej i marketingu politycznego, wspomagajacymi polityków w kreowaniu wizerunku politycznego. Politolodzy pracuja także w wojsku i w więziennictwie, a ponadto w działach marketingu tych fiirm, które uczestniczą w handlu miedzynarodowym. Tam potrzeban jest wiedza o innych kulturach politycznych.

Inne informacje związane z Politologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |