Studia I Stopnia - Media i Komunikacja Społeczna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Media i Komunikacja Społeczna - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  W dzisiejszych czasach od pozytywnych kontaktów z klientami zależy sukces podejmowanych działań. Równie ważne ze względu na jakość pracy, jak i na uzyskanie oczekiwanych efektów są dobre kontakty pomiędzy współpracownikami. Program specjalności pozwala poznać zasady właściwej komunikacji i skutecznie wykorzystywać je w życiu społecznym i politycznym.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Złóż wymagane dokumenty w Biurze Rekrutacji: * podanie, kwestionariusz, życiorys - dostępne także w Biurze Rekrutacji, * świadectwo maturalne (odpisy notarialne świadectwa maturalnego nie są przyjmowane), * kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej i oryginał do wglądu (w przypadku matury zdawanej po roku 2004), * kserokopia obu stron dowodu w postaci karty identyfikacyjnej (potwierdzona przez Biuro Rekrutacji lub notarialnie) lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, * cztery zdjęcia (wymiar: 35 x 45 mm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy), * dane z książeczki wojskowej (seria, numer i adres WKU), * dowód wniesienia opłaty wpisowej Warunki przyjęcia O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby składające dokumenty do WSB wybierają jeden z kierunków.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwent studiów na kierunku Politologia uzyskuje wyższe wykształcenie i otrzymuje dyplom licencjata.
 • Szczegółowe informacje
  Media i Komunikacja Spoełeczna
  Program studiów

  Grupa treści podstawowych w zakresie:
  nauki o państwie i prawie nauki o polityce myśli politycznej systemów politycznych podstaw logiki podstaw ekonomii bhp

  Grupa treści kierunkowych w zakresie:
  najnowszej historii politycznej historii politycznej Polski XX wieku systemu politycznego Rzeczpospolitej Polskiej partii politycznych i systemów partyjnych administracji publicznej samorządu i polityki lokalnej marketingu politycznego polityki społecznej i gospodarczej stosunków międzynarodowych integracji europejskiej statystyki i demografii organizacji i zarządzania
  Ponadto studenci uczestniczą w zajęciach z języków obcych (w dużym wymiarze godzin), wychowania fizycznego (obowiązkowych w systemie stacjonarnym), technologii informacyjnej, z treści poszerzających wiedzę humanistyczną (filozofia, psychologia) oraz z zakresu ochrony własności intelektualnej.

  Studia licencjackie trwają 6 semestrów - 3 lata.

  Czego można się nauczyć?
  Media i Komunikowanie Społeczne obejmuje m.in. takie przedmioty specjalnościowe:

      * Podstawy negocjacji
      * Public relations
      * Podstawy teorii komunikowania
      * Badania rynku politycznego
      * Komunikacja interpersonalna
      * Zarządzanie i komunikowanie interpersonalne
      * Pracownia dziennikarska
      * Media w Polsce
      * Media na świecie.

  Absolwenci specjalności będą potrafili m.in. skutecznie wykorzystywać metody i techniki PR, kształtować wizerunek instytucji, przygotować konferencję prasową, organizować imprezy specjalne, pisać komunikaty prasowe, sprostowania i oświadczenia, czy też przygotowywać projekty programów public relations.

  Jakie są perspektywy zawodowe?
  Absolwenci specjalności mogą podjąć się pracę w:

      * agencjach public relations
      * działach public relations wewnątrz przedsiębiorstwa, odpowiadając za kontakty organizacji z        otoczeniem oraz budowanie relacji wewnątrz organizacji
      * instytucjach zajmujących się promocją i komunikacją
      * biurze rzecznika prasowego lub na stanowisku samego rzecznika
      * mediach oraz firmach współpracujących z mediami
      * instytucjach zajmujących się medioznawstwem oraz badaniem opinii publicznej.

Inne informacje związane z komunikacja społeczna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |