Studia I Stopnia - Kulturoznawstwo

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Kulturoznawstwo - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia te dostarczają studentom wiedzę kulturoznawczą wszechstronnie pogłębioną o problematykę z zakresu funkcjonowania współczesnych mediów audiowizualnych w stopniu wystarczającym do tego, aby mogli samodzielnie podejmować działania w zakresie animacji kultury na wielu stanowiskach pracy, jak również by mogli kontynuować dalszą naukę na drugim stopniu studiów.

  W programie studiów szczególny nacisk został położony na dwa aspekty współczesnych zjawisk i procesów kulturowych – ich umasowienie oraz interkulturowość. W pierwszych semestrach realizowane są przedmioty ogólne i podstawowe, a w kolejnych przedmioty specjalnościowe, co umożliwia studentom stopniowe wdrażanie się w ściśle określone umiejętności. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż program wzbogacony został o grupę przedmiotów dotyczących obcych kultur, aby umożliwić studentom interpretację zjawisk z obszaru relacji interkulturowych. Jest to rozwiązanie bez precedensu w innych studiach podobnego rodzaju.
  Absolwent studiów kulturoznawczych będzie mógł wykonywać zawód animatora kultury na wielu stanowiskach pracy, podejmować prace w zespołach badawczych o charakterze naukowym oraz w instytucjach związanych z organizacją środków masowej komunikacji zwłaszcza w obszarze sztuk audiowizualnych i relacji międzykulturowych.

  Absolwent będzie potrafił:

  1. identyfikować i samodzielnie krytycznie analizować zjawiska i procesy z obszaru życia kulturowego przy wykorzystaniu aparatu pojęciowego i metodologicznego kulturoznawstwa,
  2. interpretować wyżej wymienione zjawiska i procesy w perspektywie interdyscyplinarnej i zwłaszcza interkulturowej,
  3. przewidywać tendencje zmian w różnych sferach życia kulturowego w zmieniających się warunkach ekonomicznych i społecznych,
  4. rozpoznawać, diagnozować i definiować problemy kultury oraz umieć znajdować adekwatne ich rozwiązania,
  5. przygotowywać programy z zakresu promocji kultury zarówno na poziomie lokalnym (miasto, gmina, powiat), jak i regionalnym (województwo),
  6. umiejętnie służyć swoją wiedzą i doświadczeniem instytucjom promującym różne formy aktywności kulturalnej.

  Studia dostarczają także wiedzę praktyczną dotyczącą realizacji dzieła filmowego, co stwarza podstawy do dalszego kształcenia się w kierunku reżyserii bądź scenopisarstwa filmowego.
  W trakcie studiów studenci odbywają praktykę zawodową. Znaczna część studentów decyduje się na praktykę w doskonale wyposażonym studiu filmowym Krakowskiej Akademii, gdzie mają możliwość nie tylko zapoznać się od strony praktycznej z tworzeniem dzieł audiowizualnych, ale także spróbować własnych sił w tej dziedzinie.

  Studenci zdobywają szeroką wiedzę z zakresu kulturoznawstwa, która umożliwi im podjęcie pracy w charakterze doradcy, konsultanta ds. kultury, specjalisty public relations oraz w instytucjach związanych z promowaniem kultury. W programie studiów przewidziano atrakcyjne zajęcia z zakresu filmoznawstwa i medioznawstwa.

  Wybrane przedmioty:
  • kultura audiowizualna
  • wiedza o literaturze
  • teoria kultury
  • komunikacja kulturowa
  • teoria filmu
  • warsztaty filmowe
  • teoria mass mediów
  • kino amerykańskie i iberoamerykańskie
  • kino Dalekiego Wschodu - indyjskie, chińskie, japońskie
  • kino Bliskiego Wschodu
  • teoria reklamy
  • literatura współczesna
  • sztuka nowych mediów
  • antropologia kultury
  • cywilizacja Dalekiego Wschodu
  • cywilizacja amerykańska
  • cywilizacja indyjska
  • cywilizacja śródziemnomorska
  • starożytne cywilizacje Bliskiego Wschodu - Egipt i Mezopotamia
  • wielkie religie świata

Inne informacje związane z Kulturoznawstwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |