Home > Studia I Stopnia > Studia Międzynarodowe > Zaoczne > Białystok > Studia I Stopnia - Integracja Wschodnioeuropejska - Białystok - Podlaskie

Studia I Stopnia - Integracja Wschodnioeuropejska - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Integracja Wschodnioeuropejska - Zaoczne - Białystok - Podlaskie

 • Cele
  Specjalność przygotowana jest dla studentów, chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu integracji wschodnioeuropejskiej. Program w ramach specjalności ugruntowuje wiedzę słuchaczy w zakresie Europy Centralnej i Wschodniej w międzynarodowym układzie polityczno – gospodarczym oraz wschodniego wymianu demokracji. Program pozwala również na analizę polskiej polityki zagranicznej w kierunku wschodnioeuropejskim oraz polskiej kultury i ekonomii na Wschodzie. Poza głębokim aspektem poznawczym specjalność pozwala na ukształtowanie umiejętności praktycznych. Absolwenci są przygotowani do pracy jako specjaliści od spraw eksportu, z nastawieniem na rynki wschodnie, mogą podjąć również pracę w różnego typu instytucjach międzynarodowych jako specjaliści do spraw wschodnioeuropejskich.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Dla kandydatów na studia I stopnia, inżynierskie: * wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej lub w dziale rekrutacji) * świadectwo dojrzałości/odpis dyplomu * 3 zdjęcia formatu dowodowego bez nakrycia głowy na jasnym tle oraz w formie elektronicznej * ksero dowodu osobistego: 1 , 2, 3 i 6 strona – stary dowód, 1, 2 strona –nowy dowód * kserokopia dowodu wpłaty wpisowego i I raty czesnego * ksero książeczki wojskowej (2, 3, 6 i 15 strona)
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Europeistyka
  Specjalność: Integracja Wschodnioeuropejska


  Europeistyka to nawiązujący do wyzwań współczesnych i przyszłych kierunek, którego ideą przewodnią jest ukształtowanie specjalistów posiadających niezbędną sprawność zrozumienia politycznych, społecznych, prawnych i ekonomicznych aspektów działania Unii Europejskiej oraz ich właściwego zdyskontowania, co powinno w perspektywie przynieść korzyść przede wszystkim absolwentom kierunku jak i krajowi, a także w konsekwencji powszechnym strukturom zjednoczonej Europy. Absolwenci pozyskują wiedzę przygotowującą do podjęcia pracy w administracji publicznej (w tym rządowej i samorządowej) oraz w prywatnych oraz publicznych instytucjach o charakterze ekonomicznym, kulturalnym, medialnym i politologicznym, operujących na terenie krajowym czy europejskim, a szczególnie współpracujących z poszczególnymi krajami Unii Europejskiej. Studenci nabywają umiejętności dotyczące gospodarczych, socjologicznych i kulturowych uwarunkowań procesu integracji europejskiej, struktur instytucji Unii Europejskiej, różnorakich aspektów funkcjonowania Wspólnot, a szczególnie marketingu realizowanego w warunkach unijnych oraz zarządzania funduszami UE. Wiedza ta jest ubogacona o zakres obejmujący stosunki międzynarodowe, naukę o państwie i prawie, czy politologię.

  Sylwetka absolwenta

  Studia przygotowują do pracy w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych oraz międzynarodowych, organach Wspólnot Europejskich współpracujących także w przedsiębiorstwach współpracujących krajami Unii Europejskiej. Absolwent zna historię Europy, uwarunkowania jej integracji oraz genezę powstania i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. Ukończenie studiów umożliwia zrozumienie i analizę procesów społecznych i politycznych, dokonujących się w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej.

  Przedmioty podstawowe i kierunkowe

      * Mikroekonomia
      * Makroekonomia
      * Prawo europejskie
      * Nauka o polityce
      * Społeczeństwa i kultury Europy
      * Systemy polityczne państw europejskich
      * Historia społeczna Europy
      * Integracja europejska
      * Instytucje i procesy decyzyjne Unii Europejskiej
      * Polityki wspólnotowe
      * Usytuowanie i rola Europy w stosunkach międzynarodowych
      * Usytuowanie i rola Polski w Europie

  Przedmioty specjalnościowe


      * Europa Centralna i Wschodnia w międzynarodowym układzie polityczno – gospodarczym
      * Polityka zagraniczna Polski w kierunku wschodnioeuropejskim’
      * Euromenedżeryzm
      * Wschodni wymiar demokracji europejskiej
      * Polska cywilizacja, kultura i ekonomia na Wschodzie.

Inne informacje związane z Studia Międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |