Home > Studia I Stopnia > Stosunki Międzynarodowe > Zaoczne > Białystok > Studia I Stopnia - Stosunki Międzynarodowe - Białystok - Podlaskie

Studia I Stopnia - Stosunki Międzynarodowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Stosunki Międzynarodowe - Zaoczne - Białystok - Podlaskie

 • Cele
  Chcesz być podróżnikiem, ale uważasz że to nierealne? Zdecyduj się na stosunki międzynarodowe i podróżuj służbowo. Ten kierunek Studiów oferuje Ci specjalistyczne przygotowanie do kontaktów z instytucjami państwowymi, biznesem i organizacjami pozarządowymi krajów Europy Centralnej i Wschodniej. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w tych instytucjach bezpośrednio po studiach. W programie znajdziesz: historię stosunków międzynarodowych, historię doktryn politycznych, zasady prawne współczesnych stosunków międzynarodowych, systemy polityczne współczesnych państw, prawo międzynarodowe, publiczne i prywatne, międzynarodowe stosunki gospodarcze i handlowe, zarządzanie programami pomocowymi, konflikty międzynarodowe, politykę regionalną UE, protokół dyplomatyczny, prawa człowieka. Atutem tego kierunku są wykłady gościnne wybitnych osobistości świata kultury i polityki Polski i innych krajów. Studenci 3-go roku mają do wyboru specjalizacje: integrację europejską, zarządzanie funduszami zagranicznymi, służby zagraniczne, służby graniczne, politykę regionalną, stosunki międzynarodowe Europy * Środkowo -Wschodniej. Studenci uczą się 2 spośród 4 języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego. WSAP organizuje swoim studentom zajęcia fakultatywne z dowolnie wskazanego przez nich języka. WSAP jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym The European Language Certificates (TELC). WSAP jest członkiem prestiżowych organizacji międzynarodowych. Prowadzi badania naukowe oraz wymianę kadry i studentów z ok. 20 instytucjami i uczelniami zagranicznymi.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumenty na wszystkie kierunki studiów: 1. Podanie na druku WSAP, 2. Świadectwo dojrzałości, 3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej. 4. 3 zdjęcia, 5. Orzeczenie lekarskie, 6. Ksero dowodu osobistego, 7. Ksero opłaty za rekrutację, 8. Ksero książeczki wojskowej, * zaświadczenie/rekomendacja z zakładu pracy
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Stosunki międzynarodowe.

  W uczelni prowadzone są systematyczne prace nad unowocześnianiem programu nauczania tak, aby nasi studenci poznali nie tylko osiągnięcia nauki światowej, ale również nabyli praktyczne umiejętności administrowania sprawami publicznymi oraz mieli dobre rozeznanie w sprawach międzynarodowych. W tym celu ostatni rok poświęcony jest kształceniu specjalistycznemu. Studenci, zgodnie z zainteresowaniami, mają w ramach Studiów możliwość wybrania następujących specjalności:

      * Handel zagraniczny – nowość!
      * Mniejszości narodowe w Polsce i na świecie - nowość!
      * Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi
      * Finanse Unii Europejskiej
      * Integracja europejska
      * Konsulting polityczny
      * Polityka regionalna
      * Służby graniczne
      * Stosunki międzynarodowe Europy Środkowo-Wschodniej
      * Służby zagraniczne i międzynarodowy system ochrony praw człowieka
      * Zarządzanie funduszami zagranicznymi

  Nauka języków obcych odbywa się w małych, dziesięcioosobowych grupach w nowoczesnym laboratorium językowym. Program i słownictwo dostosowany jest do każdej ze specjalności. Zajęcia konwersatoryjne prowadzą native speakers z Kanady i USA. Studenci mają możliwość, w zależności od potrzeb, uczestniczenia w zajęciach dodatkowych z wybranego języka. W ramach wychowania fizycznego prowadzone są zajęcia na pływalni, siłowni, salach rekreacyjnych. W ramach działającego na uczelni Akademickiego Związku Sportowego studenci mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju sekcjach i zajęciach dodatkowych

  Semestr 1

  Logika
  Wstęp do antropologii ogólnej
  Historia stosunków międzynarodowych
  U źródeł tożsamości europejskiej
  Historia doktryn politycznych
  Współczesne systemy polityczne
  Podstawy wiedzy o stosunkach międzynarodowych
  Język angielski/niemiecki
  Język rosyjski/francuski
  Informatyka
  Wychowanie fizyczne
  Szkolenie BHP
  Szkoelenie biblioteczne

  Semestr 2

  Współczesne systemy polityczne
  Podstawy wiedzy o stosunkach międzynarodowych
  Podstawy prawa
  Nauka o państwie
  Geografia polityczna i ekonomiczna
  Ekonomia
  Język angielski/niemiecki
  Język rosyjski/francuski
  Informatyka
  Wychowanie fizyczne
  Socjologia

  Semestr 3

  Ekopnomia
  Polityka zagraniczna Polski
  Prawo międzynarodowe publiczne
  Międzynarodowe stosunki polityczne
  Integracja europejska
  Język angielski/niemiecki
  Język rosyjski/francuski
  DEmografia
  Informatyka

  Semestr 4

  Międzynarodowe uwarunkowania administracji publicznej
  Statystyka
  Prawo międzynarodowe prywatne
  Polityka gospodarcza
  Międzynarodowe stosunki polityczne
  Polityka regionalna Unii Europejskiej
  Język angielksi/niemiecki
  Język rosysjki/francuski
  Ekonomia
  Praktyka zawodowa

  Semestr 5
  Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  Elementy protokołu dyplomatycznego
  TEoria stosunków międzyanrodowych
  Organizacje międzynarodowe
  Konwersatorium tematyczne w języku obcym
  3 przemdioty dowybrou
  Seminarium dyplomowe
  Psychologia społeczna
  Ochrona własności intelektualnej

  Semestr 6
  Procesy globalizacji regionalnej w stosunkach gospodarczych i handlowych
  Międzynarodowe stosunki kulturalne
  Eurpejskie prawa wspólnotowe
  4 przedemioty do wyboru
  Seminarium dyplomowe
  Filozofia pokoju

Inne informacje związane z Stosunki Międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |