Home > Studia I Stopnia > Stosunki Międzynarodowe > Zaoczne > Lublin > Studia I Stopnia - Integracja Europejska - Lublin - Lubelskie

Studia I Stopnia - Integracja Europejska - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEI-Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Integracja Europejska - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Absolwenci specjalizacji "Integracja europejska" są przygotowani do obejmowania różnych stanowisk w administracji UE, polskiej administracji rządowej i samorządowej, instytucjach zajmujących się doradztwem w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania środków unijnych w warunkach nowych wyzwań, jakie niesie wobec naszego państwa i jego obywateli członkostwo Polski w Unii Europejskiej. W programie specjalności znalazły się przedmioty, które umożliwią zapoznanie studentów z szerokim zakresem wiedzy dotyczącej: idei europejskiej i rozwoju UE, polityki i gospodarki UE, prawa i instytucji UE, mechanizmów działania UE, a także procesu dostosowania Polski do członkostwa w UE. Jeden z oferowanych przedmiotów będzie dotyczył funduszy strukturalnych UE. Umożliwi on nabywanie przez studentów umiejętności warsztatowych w wypełnianiu wniosków aplikacyjnych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunki przyjęcia na studia:# Złożenie świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis)# Ksero świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej# Dostarczenie czterech fotografii legitymacyjnych# Wypełnienie kwestionariusza osobowego oraz# Popisanie umowy o warunkach odpłatności# Dostarczenie orzeczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia nauki# Wniesienie opłaty wpisowej (opłata wpisowa nie podlega zwrotowi)# Kserokopia dowodu osobistego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Integracja Europejska

  Przemdioty  
                
  Międzynarodowa ochrona praw człowieka 
  Polska w UE   
  Socjologia stosunków międzynarodowych  
  Komunikacja i negocjacje   
  Dyplomacja polska
  Marketing międzynarodowy  
  Mniejszości narodowe w Europie    
  Systemy religijne współczesnego świata  
  Współczesna myśl polityczna  
  Idee integracji europejskiej  
  Polityka regionalna UE
  Fundusze strukturalne UE   
  Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE   
  Polityka wewnętrzna i sprawiedliwości UE    
  Europejski rynek pracy  
  Problemy współczesnego świata   

Inne informacje związane z Stosunki Międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |