Studia I Stopnia - Informatyka Stosowana

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Informatyka Stosowana - W ciągu tygodnia - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  Sieci komputerowe zmieniły zasady współpracy grupowej i komunikacji w firmie, systemy baz danych ułatwiają szybki dostęp do informacji, a analizy statystyczne i prognozowanie zjawisk gospodarczych byłoby prawie niemożliwe bez nowoczesnych narzędzi informatycznych. Warto nauczyć się, jak zastosować taką wiedzę w praktyce.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Warunki przyjęcia na kierunek Informatyka i Ekonometria Na kierunek Informatyka i Ekonometria przyjmowani są kandydaci, którzy zdali na egzaminie dojrzałości /maturalnym matematykę, albo ci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły średniej mają średnią ocen z matematyki, fizyki i informatyki co najmniej 3,0. Złóż wymagane dokumenty w Biurze Rekrutacji: * podanie, kwestionariusz, życiorys - dostępne także w Biurze Rekrutacji, * świadectwo maturalne (odpisy notarialne świadectwa maturalnego nie są przyjmowane), * kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej i oryginał do wglądu (w przypadku matury zdawanej po roku 2004), * kserokopia obu stron dowodu w postaci karty identyfikacyjnej (potwierdzona przez Biuro Rekrutacji lub notarialnie) lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, * cztery zdjęcia (wymiar: 35 x 45 mm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy), * dane z książeczki wojskowej (seria, numer i adres WKU), * dowód wniesienia opłaty wpisowej Kandydaci na studia zobowiązani są również do podpisania umowy o odpłatności za studia. Warunki przyjęcia O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby składające dokumenty do WSB wybierają jeden z kierunków.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwent studiów na kierunku Informatyka i Ekonometria uzyskuje wyższe wykształcenie i otrzymuje dyplom licencjata.
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów Informatyka Stosowana

  Grupa treści podstawowych w zakresie:
  • ekonomii • prawa • zarządzania • informatyki ekonomicznej • rachunkowości • finansów • podstaw informatyki • bhp

  Grupa treści kierunkowych w zakresie:
  • analizy matematycznej • algebry liniowej • statystyki opisowej i ekonomicznej • rachunku prawdopodobieństwa i statystyki • ekonometrii • matematyki finansowej i ubezpieczeniowej • badań operacyjnych • programowania komputerowego • projektowania systemów informatycznych • baz danych • systemów operacyjnych
  Ponadto studenci uczestniczą w zajęciach z języków obcych (w dużym wymiarze godzin), wychowania fizycznego (obowiązkowych w systemie stacjonarnym), z treści poszerzających wiedzę humanistyczną (socjologia, filozofia) oraz z zakresu ochrony własności intelektualnej.


  Studia licencjackie trwają 6 semestrów - 3 lata.

  Czego można się nauczyć?

  Program specjalności obejmuje m.in. takie przedmioty specjalnościowe:

      * Systemy operacyjne
      * Algorytmy i struktury danych
      * Programowanie komputerów
      * Podstawy technologii internetowych
      * Hurtownie danych
      * Informatyczne systemy zarządzania
      * Podstawy e-biznesu.

  Absolwenci tej specjalności zdobędą wiedzę w zakresie analizy i projektowania systemów informacyjnych, tworzenia oprogramowania przy pomocy języków wysokiego poziomu. Będą potrafili projektować systemy relacyjne baz danych, administrować systemami informatycznymi firm wykorzystującymi sieci lokalne, budować i wykorzystywać systemy
  ekspertowe. Absolwenci nauczą się również wykorzystania narzędzi informatycznych do przeprowadzania analiz statystycznych i konstruowania prognoz dla krótkookresowych potrzeb przedsiębiorstwa, podejmowania decyzji o doborze oprogramowania oraz optymalizacji procesów biznesowych przez ich informatyczne wspomaganie.

  Jakie są perspektywy zawodowe?

  Absolwent może pracować m.in. jako:

      * analityk gospodarczy wykorzystując narzędzia informatyczne, takie jak bazy danych i systemy        eksperckie do przeprowadzania
        analiz
      * projektant programujący, tworzący oraz administrujący oprogramowaniem służącym do                    wspomagania procesów decyzyjnych
        organizacji gospodarczej przy wykorzystaniu technologii baz danych i języków programowania        wysokiego poziomu
      * projektant systemów informacyjnych konstruujący, wdrażający i rozwijający systemy                        wspomagające komunikację i procesy decyzyjne w organizacjach
      * administrator sieci komputerowych odpowiadający za pracę sieci lokalnej w organizacji,                    podejmujący decyzje o doborze oprogramowania, nadzorujący i rozwijający systemy relacyjne        baz danych organizacji.

Inne informacje związane z informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |