Studia I Stopnia - Filozofia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Filozofia - Zaoczne - Białystok - Podlaskie

 • Cele
  Studiowanie filozofii to nie tylko poznawanie wybitnych umysłów genialnych myślicieli, nie tylko poznawanie tajemnic niedostępnych dla większości ludzi. Owszem, to przede wszystkim, co oznacza także wejście do elitarnego grona europejskiej ekstraklasy wielkich postaci. Studiowanie filozofii to zatem bycie kimś, kto nie chodzi w tłumie, to bycie kimś, kto szuka własnych dróg, kto nie godzi się na powierzchowność serwowaną przez kulturę masową. To bycie kimś, kto nie przyjmuje stereotypów. Filozofowanie to szukanie, które daje przyjemność i które daje także korzyść.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia Stacjonarne i Niestacjonarne (wieczorowe, zaoczne). „Nowa Matura” 1. Kandydaci, którzy złożą egzamin dojrzałości w roku akademickim 2006/2007 (tzw. ”nową maturę”), będą przyjmowani do Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku w następujący sposób: podstawą klasyfikacji będą punkty uzyskane z przedmiotu obowiązkowego oraz z dwóch, wskazanych przez kandydata, przedmiotów zdawanych przez niego na egzaminie dojrzałości. O przyjęciu do WSAP w Białymstoku decyduje klasyfikacja punktów uzyskanych w ten sposób przez kandydatów, przy przyjęciu na studia uwzględnia się punkty z następujących przedmiotów: jako przedmiot obowiązkowy: język polski, - dwa przedmioty wybrane przez absolwenta spośród następujących przedmiotów: język obcy, biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, - preferencje dotyczyć będą maturzystów zdających egzamin dojrzałości na poziomie rozszerzonym. W przypadku, gdy dany przedmiot zdawany będzie na poziomie rozszerzonym, zastosowany będzie współczynnik 1,5. 2. Szczegółowy system punktacji, uprawniający do przyjęcia na studia określony zostanie przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. „Stara Matura” Kierunek: Filozofia Nabór odbywa się na podstawie konkursu świadectw (decyduje średnia ocen z: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie lub matematyki, fizyki, biologii)
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  NASZA IDEA STUDIÓW

  Chcemy dać naszym studentom wiedzę, która stanowi jeden z fascynujących aspektów Europy i Zachodu. Ale nie tylko o wiedzę chodzi, nie tylko o erudycję. Czytając bowiem wielkie teksty filozoficzne uczymy myśleć. To jest nasza główna idea: nauczyć myśleć, nauczyć analizować najbardziej skomplikowane sytuacje, diagnozować najbardziej zawiłe problemy, aby umieć znajdować możliwe rozwiązania. Uczymy więc uczenia się, badania zagadnień przy pomocy rozumu, który jest najcenniejszym narzędziem ludzkiego wysiłku, to znaczy ludzkiej pracy. Uczymy więc i teorii, i praktyki. Dlatego mówimy, i zapewniamy, że studiowanie nie jest odległe od tego, co stanowi współczesną rzeczywistość. Dlatego mówimy, że filozofowanie dzisiaj może okazać się atutem jutro, atutem na konkurencyjnym rynku pracy.

  Na ogół uważa się, że filozofia to dziedzina odległa od konkretnych problemów codziennego życia. Często mówi się, że studiowanie filozofii daje tylko szlachetną satysfakcję, a nie przygotowanie do zawodu. TO MYLNE SPOSTRZEŻENIE.

  Współczesny świat i dzisiejszy rynek pracy zmieniły się nie do poznania w stosunku do tego, co było 20 lat temu. Dzisiaj, żeby być konkurencyjnym, trzeba opanować umiejętność uczenia się, umiejętność myślenia, analizowania ogromu chaotycznych często informacji. Dlatego filozofia, jako zdolność właściwego rozumowania i odnajdywania się w coraz to nowych warunkach, okazuje się bardziej pożyteczna dla zawodowego sukcesu niż inne wyspecjalizowane dziedziny. Ktoś, kto nauczył się racjonalnie myśleć, będzie cennym nabytkiem w marketingu, reklamie, public relations, a nawet w bankowości. Bo współczesny świat zmusza do zmian: zmiany zawodu, przekwalifikowanie się, zdobywania nowych umiejętności. To już dzisiaj norma. A to umożliwia i ułatwia studiowanie filozofii.

  Zatem studiowanie filozofii to praktyka i to nieodległa.

  Warto w siebie zainwestować. To będzie owocowało do emerytury. I dalej…
  Filozofia:

      * Historia filozofii i etyka,
      * Logika i metodologia,
      * Filozofia współczesna,
      * Filozofia przyrody,
      * Filozofia języka.

  Nauka języków obcych odbywa się w małych, dziesięcioosobowych grupach w nowoczesnym laboratorium językowym. Program i słownictwo dostosowany jest do każdej ze specjalności. Zajęcia konwersatoryjne prowadzą native speakers z Kanady i USA. Studenci mają możliwość, w zależności od potrzeb, uczestniczenia w zajęciach dodatkowych z wybranego języka. W ramach wychowania fizycznego prowadzone są zajęcia na pływalni, siłowni, salach rekreacyjnych. W ramach działającego na uczelni Akademickiego Związku Sportowego studenci mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju sekcjach i zajęciach dodatkowych

Inne informacje związane z Filozofia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |