Home > Studia I Stopnia > Żywienie > Zaoczne > Bydgoszcz > Studia I Stopnia - Dietetyka w Zarządzaniu Gastronomią - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Studia I Stopnia - Dietetyka w Zarządzaniu Gastronomią - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem BSW - Bydgoska Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Dietetyka w Zarządzaniu Gastronomią - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Absolwent, obok rozległej wiedzy z zakresu dietetyki posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do kosztowo efektywnego zarządzania zakładami gastronomicznymi, takimi jak restauracje, bary czy usługi kateringowe. Program nauczania w unikalny sposób łączy z sobą dwie dziedziny wiedzy: dietetykę i żywienie człowieka z zarządzaniem i marketingiem. Rozległa wiedza z dietetyki pozwala na zarządzanie zaopatrzeniem placówek gastronomicznych w sposób bardziej efektywny. Dodatkowym atutem jest położenie nacisku na naukę języka obcego, co w znacznym stopniu ułatwia podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej. Absolwenci przygotowani są do podjęcia pracy w zakładach świadczących usługi hotelarskie, innych przedsiębiorstwach turystycznych, restauracjach i innych jednostkach żywienia zbiorowego. Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sektorze usług, w tym usług kateringowych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia składa w Biurze Rekrutacji komplet następujących dokumentów: 1. wydrukowany z uczelnianego systemu elektronicznego i podpisany formularz zgłoszeniowy, 2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości + kserokopia, (tegoroczni maturzyści składają oświadczenie PDF) 3. poświadczona kserokopia dowodu osobistego + oryginał do wglądu, 4. 4 aktualne matowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 5. zaświadczenie lekarskiePDF zgodne z obowiązującym stanem prawnym w zakresie dokumentowania badań lekarskich kandydatów do szkół wyższych, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku, 6. mężczyźni - kserokopia książeczki wojskowej + oryginał do wglądu, 7. kserokopia dowodu wpłaty wpisowego + oryginał do wglądu.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Dietetyka w Zarządzaniu Gastronomią

  Czas trwania - 7 semestrów (3,5 lata)

  Dietetyka to obszerna wiedza o żywieniu człowieka zdrowego i chorego, wpływie odżywiania na zdrowie i choroby oraz różnych chorób na odżywianie. To umiejętność właściwego doboru składników pokarmowych niezbędnych dla naszego organizmu, to profilaktyka i postępowanie zgodne ze zdrowym stylem życia. Nabyta w czasie studiów wiedza i umiejętności pozwolą Wam na właściwe opracowywanie i przygotowywanie potraw wchodzących w skład określonych diet, planowanie racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, ocenę stanu odżywienia i przyzwyczajeń żywieniowych.

  Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do kontrolowania jakości produktów oraz warunków ich przechowywania i produkcji zgodnie z zasadami zapewniania jakości systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych punktów kontroli (HACCP). Posiada rozległą wiedzę z zakresu technologii przygotowywania potraw i zasad żywienia w różnych chorobach, zna rolę poszczególnych składników pokarmowych, które pozwalają na opracowywanie właściwej diety i planów żywienia zależnie od stanu zdrowia. Potrafi ocenić stan odżywiania i przyzwyczajenia żywieniowe oraz rozpoznać niedożywienie.

  Możliwości zatrudnienia: Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach żywieniowych, zakładach żywienia zbiorowego, firmach kateringowych, placówkach sportowych, szkolnictwie, hotelach, restauracjach i przedsiębiorstwach turystycznych a także organizacjach konsumenckich czy inspekcjach zajmujących się kontrolą żywności i żywienia. Absolwenci są również przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w szeroko rozumianym sektorze usług, w tym usług doradczych.

  Wybrane przedmioty programu studiów

  Program studiów na kierunku Dietetyka obejmuje kształcenie z przedmiotów ogólnych (m.in. język angielski, technologia informacyjna) oraz chemii ogólnej i organicznej, chemii żywności, biochemii ogólnej i żywności, anatomii i fizjologii człowieka, podstaw genetyki, towaroznawstwa surowców spożywczych i żywności, analizy i oceny jakości żywienia, żywienia człowieka, dietetyki, klinicznego zarysu chorób, farmakologii i farmakoterapii, toksykologii żywności, psychologii ogólnej i psychologii żywienia, poradnictwa dietetycznego, zachowania konsumentów, usług restauracyjnych i kateringowych.Inne informacje związane z Żywienie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |