Home > Studia I Stopnia > Projektowanie i Wystrój Wnętrz > Warszawa > Studia I Stopnia- Architektura Wnętrz - Warszawa - Mazowieckie

Studia I Stopnia- Architektura Wnętrz

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia- Architektura Wnętrz - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje

  Absolwenci kierunku Architektura Wnętrz przygotowani są do samodzielnej i zespołowej pracy w dziedzinie projektowania, wyposażania wnętrz oraz nadawania im kształtu plastycznego.

  Studia I-go stopnia (licencjackie) na kierunku Architektura Wnętrz obejmują szeroki zakres przedmiotów związanych z budownictwem i architekturą ze szczególną uwagą na związek tych dziedzin z kształceniem w zakresie sztuk pięknych.

  Obszary wiedzy i umiejętności absolwenta obejmują tworzenie projektów wnętrz o wysokiej jakości artystycznej, funkcjonalno-programowej, ergonomicznej, technicznej i ekologicznej:

       - zdolność uczestniczenia w procesie realizacji projektów ze szczególnym uwzględnieniem relacji:kontekst-architektura i człowiek-architektura,
      

       - znajomości historii sztuki i architektury, ze szczególnym uwzględnieniem architektury wnętrz budowli i wnętrz ogrodowo-parkowych oraz sztuk zdobniczych,
      

       - znajomość dawnych i nowych technik oraz materiałów i wyrobów stosowanych przy kształtowaniu, wyposażaniu, zdobieniu wnętrz,
      

       - podejmowanie właściwego wyboru elementów i materiałów, a także rozwišzań kolorystycznych w projektach nowych oraz przy adaptacji i rewaloryzacji,
      

       - znajomość podstaw kompozycji przestrzennej we wnętrzach i krajobrazie,
      

       - świadomość wielostronnej odpowiedzialności i etyki zawodowej, niezbędna znajomość przepisów i norm,
      

       - znajomość zasad współpracy z jednostkami administracji państwowej, władzami samorządowymi, instytucjami, organizacjami, firmami,
      

       - umiejętność współpracy z inżynierami branżystami, ale też architektami krajobrazu, artystami plastykami, twórcami ludowymi, scenografami, konserwatorami, psychologami, uzgadniania rozwiązań ze specjalistami p.poż., problematyki sanitarno-higienicznej, bezpieczeństwa i higieny pracy,
      

       - metodologię tworzenia całego projektu - od zbierania i opracowywania informacji, poprzez koncepcję, aż do dokumentacji wykonawczej, zdolność koordynacji branż,
      

       - zdolność efektywnego tworzenia wysokiej jakości projektów w ramach określonego budżetu i w wyznaczonym czsie, umiejętność posługiwania się przedmiarami robót, kosztorysami, zestawieniami, harmonogramami,
      

       - podstawową znajomość stosowanych w projektowaniu, budowie i eksploatacji współczesnych technologii - również innowacyjnych, na przykład technik cyfrowych, systemów "inteligentnych", nowoczesnych zintegrowanych systemów energetycznych.

  Perspektywy zatrudnienia

  Architekci wnętrz bez problemu znajdują pracę w biurach projektowych i firmach deweloperskich. Znajdują zatrudnienie w urzędach administracji samo-rządowej wszystkich szczebli. Zatrudniani są w firmach designerskich, przy projektowaniu scenografii przy produkcji filmów, sztuk teatralnych czy reklam.
  Zakładają własną działalność z zakresu projektowania wnętrz. Pracują przy organizacji wystaw i targów, w pracowniach konserwatorskich. Są także po-szukiwanymi pracownikami za granicą

  Programy nauczania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych są takie same.


  Studia niestacjonarne realizowane są w dni powszednie, conajmniej 3 razy w tygodniu po godzinie 16.30 oraz w systemie 10-12 dwudniowych zjazdów (sobota i niedziela) w semestrze.

  Plan 4-letnich studiów I-go stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Architektura Wnętrz:
  Przedmioty kształcenia ogólnego, podstawowe i kierunkowe

  SEMESTR I

  1. Język angielski
  2. II język obcy (studia stacjonarne)
  3. Wychowanie fizyczne (fakultet - studia stacjonarne)
  4. Historia architektury
  5. Rzeźba i modelowanie
  6. Rysunek perspektywiczny
  7. Podstawy projektowania
  8. Psychofizjologia widzenia
  9. Geometria wykreślna
  10. Materiały budowlane
  11. Ekologia
  12. Teoria architektury

  SEMESTR II

  1. Język angielski
  2. II język obcy (studia stacjonarne)
  3. Wychowanie fizyczne (fakultet - studia stacjonarne)
  4. Filozofia i estetyka
  5. Technologie informacyjne
  6. Rzeźba i modelowanie
  7. Rysunek perspektywiczny
  8. Podstawy projektowania
  9. Psychofizjologia widzenia
  10. Budownictwo ogólne
  11. Historia sztuki
  12. Praktyka - 2 tygodnie
  13. Teoria architektury

  SEMESTR III

  1. Język angielski
  2. II język obcy (studia stacjonarne)
  3. Wychowanie fizyczne (fakultet - studia stacjonarne)
  4. Historia sztuki
  5. Wiedza o sztuce
  6. Rysunek i malarstwo
  7. Liternictwo
  8. Wytrzymałość materiałów
  9. Prawo gospodarcze
  10. Oświetlenie
  11. Teoria architektury

  SEMESTR IV

  1. Język angielski
  2. II język obcy (studia stacjonarne)
  3. Wychowanie fizyczne (fakultet - studia stacjonarne)
  4. Historia architektury wnętrz
  5. Socjologia środowiska 6. Wiedza o sztuce
  7. Rysunek i malarstwo
  8. Mechanika budowli
  9. Ergonomia
  10. Projektowanie architektoniczne
  11. Wytrzymałość materiałów>
  SEMESTR V

  1. Historia architektury wnętrz
  2. Wiedza o sztuce
  3. Rysunek i malarstwo
  4. Fizyka budowli
  5. Projektowanie architektoniczne
  6. Projektowanie wnętrz
  7. Projektowanie mebli
  8. Podstawy projektowania wystaw
  9. Grafika komputerowa

  SEMESTR VI

  1. Wiedza o sztuce
  2. Rysunek i malarstwo
  3. Projektowanie architektoniczne
  4. Instalacje budowlane
  5. Praktyka - 2 tygodnie
  6. Projektowanie wnętrz
  7. Projektowanie mebli
  8. Podstawy projektowania wystaw

  SEMESTR VII

  1. Przedmioty fakultatywne
  2. Seminarium dyplomowe
  3. Praca dyplomowa
  4. Projektowanie wnętrz
  5. Projektowanie mebli
  6. Seminarium wybieralne

  SEMESTR VIII

  1. Przedmioty fakultatywne
  2. Seminarium dyplomowe
  3. Praca dyplomowa
  4. Projektowanie wnętrz
  5. Projektowanie mebli
  6. Seminarium wybieralne

  PRZEDMIOTY DO WYBORU:

  PROFIL KSZTAŁCENIA NR.1

  1. Historia sztuki i sztuki ogrodowej
  2. Podstawy projektowania krajobrazu zabytkowego
  3. Architektura polska
  4. Prawo budowlane
  5. Podstawy urbanistyki
  6. Formy strukturalne
  7. Teoria architektury
  8. Propedeutyka nauki o drewnie
  9. Architektura współczesna
  10. Teoria urbanistyki i ruralistyki
  11. Projektowanie graficzne
  12. Urządzanie obiektów architektury krajobrazu
  13. Ekologia
  14. Konserwacja i rewaloryzacja zabytków
  15. Praca przejściowa
  16. Projektowanie wieloaspektowe
  17. Intermedia
  18. Rewaloryzacja wnętrz
  19. Opracowanie techniczne
  20. Infrastruktura techniczna miasta
  21. Etyka zawodu architekta

  PROFIL KSZTAŁCENIA NR.2

  1. Historia sztuki i sztuki ogrodowej
  2. Podstawy projektowania krajobrazu zabytkowego
  3. Architektura polska
  4. Prawo budowlane
  5. Ekonomika budownictwa
  6. Formy strukturalne
  7. Konstrukcje betonowe
  8. Hydraulika i hydrologia
  9. Budownictwo komunikacyjne
  10. Projektowanie graficzne
  11. Konstrukcje metalowe
  12. Geologia
  13. Ekologia
  14. Technologia i organizacja budowy
  15. Praca przejściowa
  16. Kierowanie procesem inwestycyjnym
  17. Intermedia
  18. Rewaloryzacja wnętrz
  19. Opracowanie techniczne
  20. Konstrukcje drewniane
  21. Etyka zawodu architekta
  22. Konstrukcje murowe i zespolone

  PROFIL KSZTAŁCENIA NR.3

  1. Historia sztuki i sztuki ogrodowej
  2. Podstawy projektowania graficznego
  3. Historia grafiki europejskiej XV-XX w.
  4. Podstawy projektowania komunikacji wizualnej
  5. Historia grafiki
  6. Formy strukturalne
  7. Teoria architektury
  8. Propedeutyka nauki o drewnie
  9. Grafika edytorska
  10. Projektowanie procesów użytkowych
  11. Konserwacja i rewaloryzacja zabytków
  12. Podstawa grafiki projektowej
  13. Badania wizualne
  14. Podstawy fotografii
  15. Intermedia
  16. Rewaloryzacja wnętrz
  17. Opracowanie techniczne

Inne informacje związane z Projektowanie i Wystrój Wnętrz

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |