Home > Studia I Stopnia > Nieruchomości > Zaoczne > Bydgoszcz > Studia I Stopnia - Administrowanie i Obrót Nieruchomościami - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Studia I Stopnia - Administrowanie i Obrót Nieruchomościami - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Administrowanie i Obrót Nieruchomościami - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Studia na tym kierunku szczególnie polecamy osobom, które chciałyby nabyte umiejętności poświęcić służbie państwu i społeczeństwu. W następstwie zmian, jakie zaszły w administracji publicznej w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, wzrosło zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Dlatego też oferujemy studentom nowoczesny program, w pełni dostosowany do standardów europejskich. Naszym celem jest wykształcenie specjalistów, którzy będą działać na rzecz rozwoju kraju lub też zasilą szeregi pracowników instytucji unijnych. Absolwenci tego kierunku to rzetelnie wyedukowani, władający językami fachowcy. Z pewnością są oni godni reprezentowania instytucji państwowych zarówno na szczeblu lokalnym, jak i międzynarodowym.
 • Praktyki
  Praktyka zawodowa - 4 tyg. w kraju bądź za granicą
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów: * podanie (dostępne w dziekanatach uczelni i na stronie internetowej), * świadectwo dojrzałości (stara matura), świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo dojrzałości (nowa matura) - oryginał lub odpis wystawiony przez szkołę, * zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania, * UWAGA!!! Ważne tylko 3 miesiące od daty wydania 4 zdjęcia legitymacyjne ( 45mm x 35mm lewy półprofil z widocznym lewym uchem) * plik ze zdjęciem w formie elektronicznej (zalecane do legitymacji studenckiej) * kserokopia dowodu osobistego (s.1-2), dowód osobisty do wglądu * książeczka wojskowa do wglądu * dowód uiszczenia opłaty wpisowej
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Administrowanie i obrót nieruchomościami - specjalność ta przeznaczona jest dla osób zainteresowanych działalnością na rynku nieruchomości. Ma za zadanie dostarczyć możliwie szeroką i aktualną wiedzę na temat zasad działania w sferze administrowania i obrotu nieruchomościami. Studenci zostają wyposażeni w podstawowe informacje z zakresu prawa, ekonomii, finansów i budownictwa.
  W trakcie studiów zdobywają niezbędną wiedzę techniczną i teoretyczną z zakresu gospodarowania nieruchomościami. Uczą się sprawnie operować pojęciami i definicjami dotyczącymi tej dziedziny. Potrafią konstruować umowy, sporządzać wyceny oraz prowadzić negocjacje. Poznają zasady zarządzania i pośrednictwa nieruchomościami oraz wiadomości z dziedziny prawa spółdzielczego, własności oraz gospodarki mieszkaniowej.
  Celem specjalności jest przygotowanie studentów do umiejętnego poruszania się na rynku nieruchomości. Absolwenci tej specjalności mogą liczyć na zatrudnienie w instytucjach administracji państwowej na szczeblu krajowym lub lokalnym, bądź też podjąć się prowadzenia własnego biura pośrednictwa nieruchomości, które wymaga posiadania licencji. Dlatego w oparciu o wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia, absolwenci mogą podjąć naukę na studiach podyplomowych, prowadzonych na naszej uczelni. Zapewniają one uzyskanie licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami.
  • Specjalizacje dyplomowania najczęściej wybierane przez studentów:
  • zarządzanie nieruchomościami
  • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
  • wycena nieruchomości
  • gospodarka przestrzenna
  1. Studenci na specjalności administrowanie i obrót nieruchomościami realizują m.in. następujące przedmioty:
  2. Nauka administracji
  3. Historia administracji
  4. Wstęp do prawoznawstwa
  5. Prawo konstytucyjne
  6. Podstawy prawa cywilnego
  7. Prawo administracyjne
  8. Prawo pracy z podstawami prawa urzędniczego
  9. Podstawy prawa Unii Europejskiej
  10. Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
  11. Prawo gospodarcze
  12. Prawo ochrony środowiska
  13. Prawo pracy z podstawami prawa urzędniczego
  14. Postępowanie administracyjne
  15. Socjologia ogólna z elementami socjologii organizacji
  16. Teoria organizacji i zarządzania
  17. Mikroekenemia
  18. Makroekenemia
  19. Podstawy psychologii społecznej
  20. Najnowsza historia Polski
  21. Historia gospodarcza
  22. Historia myśli społeczno-filozoficznej
  23. Współczesne stosunki międzynarodowe
  24. Zastosowanie komputerów w pracy administracyjnej
  25. Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia
  26. Język obcy do wyboru
  27. Podstawowe wiadomości z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i administrowania (zarządzania) nieruchomościami
  28. Gospodarka nieruchomościami
  29. Gospodarka przestrzenna
  30. Źródła informacji o nieruchomościach
  31. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomościami mieszkalnymi | niemieszkalnymi
  32. Organizacja zarządzania nieruchomościami
  33. Planowanie i zarządzanie ekonomiczno-finansowe
  34. Plan zarządzania nieruchomością
  35. Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z Nieruchomości

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |