Home > Studia I Stopnia > Zarządzanie Turystyką > Dzienne > Opole > Studai I Stopnia - Zarządzanie w Turystyce - Opole - Opolskie

Studai I Stopnia - Zarządzanie w Turystyce - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSZiA-Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studai I Stopnia - Zarządzanie w Turystyce - Dzienne - Opole - Opolskie

 • Cele
  Celem kształcenia na tej specjalności jest przygotowanie absolwentów wyposażonych w najnowszą wiedzę i sprawdzone w praktyce umiejętności z zakresu zarządzania i marketingu, w tym zarządzania szeroko pojętym kapitałem materialnym, finansowym i niematerialnym podmiotów gospodarczych zorientowanych na klienta docelowego, świadczących dlań usługi profesjonalne, takie jak: * specjalistyczne usługi turystyczne * Usługi zarządzania finansami, np. inwestycyjne na rynku papierów wartościowych (maklerskie) itp. * usługi edukacyjne, konsultingowe, marketingowe, zarządcze ochrony i odnowy zdrowia, usługi kulturalne itp. * usługi komunikacji rynkowej i społecznej (mediów komunikacyjnych)
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie) * oryginału świadectwa dojrzałości * podanie o przyjęcie (do pobrania w dziekanacie lub ze strony internetowej) * 4 fotografii kolorowych (studia zaoczne), 5 fotografii kolorowych (studia dzienne) * ksero z dowodu osobistego i książeczki wojskowej (s. 2,3,6,7) * dowodu wpłaty wpisowego * orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia (licencjakcie, 3 letnie)

  Zarządzanie w Turystyce  W gospodarce narodowej, jak i w całej Unii Europejskiej, postępuje serwicyzacja. Sektory usługowe w gospodarce, ale też i w działalności publicznej, należą do najsilniej generujących nowe miejsca pracy (w tym na zasadzie samozatrudnienia, self-employment), w ich sferze występują potencjalnie, najlepsze warunki dla indywidualnej i zespołowej przedsiębiorczości. W samym sektorze usług coraz większe znaczenie mają podsektory tzw. usług "czystych" z komplementarnym tylko dodatkiem dóbr materialnych oraz usługi profesjonalne.

  Usługi profesjonalne to takie, które wymagają do ich kreowania, wytwarzania i świadczenia specjalistycznego, wykształcenia wyższego i doświadczenia usługodawców (a więc ich profesjonalizmu),
  a z drugiej strony zaufania nabywców tych usług, etyki zachowań uczestników procesu usługowego.

  Należą do nich na przykład usługi finansowe, usługi edukacyjne i konsultingowe, prawne, usługi ochrony i odnowy zdrowia, usługi kulturalne, usługi komunikacji społecznej i rynkowej, wyspecjalizowane usługi biznesu turystycznego Usługi te, w przeciwieństwie do wielu usług konsumpcyjnych (tzw. bytowych) czy prostych usług produkcyjnych, wymagają, na potrzeby ich organizacji i zarządzania, specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu i finansów, poznania i aplikacji bardziej złożonych, niekiedy wyrafinowanych koncepcji marketingu, zarządzania personelem o specjalnych kwalifikacjach, kierowania podmiotami gospodarczymi (w tym non-profit) świadczącymi te usługi itp.

  Program specjalności zarządzanie w usługach profesjonalnych obejmuje takie przedmioty, jak:

      * zarządzanie usługami
      * marketing w handlu i usługach
      * zarządzanie usługami w turystyce
      * zarządzanie usługami w mediach
      * zarządzanie instytucjami non-profit
      * zarządzanie płynnością finansową
      * instrumenty rynku kapitałowego
      * współpraca przedsiębiorstwa z bankiem


  Perspektywy zawodowe

  Absolwenci tej specjalności znajdą pracę w:


      * w biurach maklerskich, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, bankach,
      * w charakterze menedżerów strategicznych oraz doradców menedżerów w firmach
      * analityków ds. handlu i usług w przedsiębiorstwie
      * w działach finansowych firm, zajmując się zarządzaniem finansami;
      * w charakterze doradców finansowych, których zadaniem jest wyszukiwanie najkorzystniejszych możliwości kredytowych oraz znajdowanie jak najlepszych warunków lokat wolnych środków finansowych. biurach obrotu nieruchomościami, zajmując się pośrednictwem i sprzedażą nieruchomości;
      * jako samodzielni przedsiębiorcy organizujący usługi turystyczne, oraz inne usługi specjalistyczne, itp.
      * w firmach z otoczenia medialnego.

Inne informacje związane z Zarządzanie Turystyką

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |