Studai I Stopnia - Praca Socjalna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania"

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studai I Stopnia - Praca Socjalna - Zaoczne - Chojnice - Pomorskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia licencjackie: * podanie * 4 zdjęcia * ksero dowodu osobistego * świadectwo dojrzałości i ukończenia szkoły średniej * zaświadczenie lekarskie * dowód wpłaty
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia (niestacjonarne): Praca Socjalna

  Zakres kształcenia i nazwa przedmiotu

  PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
  Filozofia ogólna
  Psychologia ogólna
  Socjologia ogólna
  Pedagogika ogólna
  Systemy pedagogiczne
  Pedagogika specjalna
  Psychologia rozwojowa
  Psychologia kliniczna
  Logika
  Etyka
  Socjologia wychowania
  Antropologia kulturowa

  PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
  Historia myśli pedagogicznej
  Teoria wychowania
  Pedagogika społeczna
  Patologie społeczne
  Dydaktyka ogólna

  PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
  Wprowadzenie do pracy socjalnej
  Metodyka pracy socjalnej
  Zajęcia muzyczno-rytmiczne z metodyką
  Zajęcia plastyczno-techniczne z metodyką
  Zajęcia motoryczno-ruchowe z metodyką
  Warsztaty profilaktyki: uzależnienia od alkoholu, uzależnienia od narkotyków, bezdomność, bezrobocie

  Zakres kształcenia i nazwa przedmiotu
  PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE cd.
  Andragogika
  Gerontologia społeczna
  Polityka społeczna
  Prawo rodzinne i opiekuńcze
  Podstawy prawne pracy socjalnej
  Negocjacje w pracy socjalnej
  Projektowanie w pracy socjalnej
  Warsztaty socjalne: środowiskowe domy pomocy społecznej, placówki rodzinne, terapia zajęciowa, ośrodki pomocy społecznej i hospicja

  PRZEDMIOTY OGÓLNE
  Biomedyczne podstawy rozwoju
  Metody badań pedagogicznych
  Wykład monograficzny
  Wychowanie fizyczne
  Technologia informacyjna
  Emisja głosu
  Lektorat języka obcego
  Seminarium dyplomowe

  POZOSTAŁE TREŚCI
  Ochrona własności intelektualnej
  Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Ergonomia
  Historia wychowania

Inne informacje związane z Praca Socjalna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |