Home > Studia I Stopnia > Bezpieczeństwo Publiczne > Dzienne > Płońsk > Specjalizacja - administracja porządku publicznego - Płońsk - Mazowieckie

Specjalizacja - administracja porządku publicznego - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Płońsku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Specjalizacja - administracja porządku publicznego - Dzienne - Płońsk - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje

  Studia na specjalizacji administracja porządku publicznego adresowane są do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. W czasie studiów studenci poznają zasady i przepisy regulujące działania policji, służb i straży odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego. Zapoznają się z zagadnieniami bezpieczeństwa państwa i obywateli, obronności państwa, w tym współpracy z NATO. Studenci zdobędą wiedzę na temat działania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, zapoznają się z problemem przestępczości zorganizowanej, poznają prawo penitencjarne. Dzięki wprowadzeniu do programu elementów socjologii i psychologii społecznej, absolwenci jako osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny będą wyposażone w umiejętność podejmowania szybkich i samodzielnych decyzji, negocjacji i mediacji.

  Absolwenci specjalizacji administracja porządku publicznego znajdą zatrudnienie w administracji policji, straży miejskiej, w służbie więziennej, straży pożarnej, straży granicznej, w komórkach zarządzania kryzysowego i komisjach bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz w wyspecjalizowanych jednostkach administracji rządowej (w Biurze Ochrony Rządu, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego).

  A.GRUPA TREŚCI OGÓLNYCH

      - Język obcy

  B.GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

      - Wstęp do prawoznawstwa
      - Historia administracji
      - Nauka o administracji
      - Konstytucyjny system organów państwowych
      - Prawo administracyjne I i II
      - Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
      - Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
      - Podstawy ekonomii (Makro- i mikroekonomia)
      - Publiczne prawo gospodarcze

  C.GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

      - Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji
      - Zarys prawa pracy
      - Prawo urzędnicze i służba cywilna
      - Prawo finansowe
      - Socjologia
      - Prawo zamówień publicznych
      - Prawo karne i prawo wykroczeń
      - System instytucjonalny i prawo Unii Europejskiej
      - Finanse publiczne
      - Legislacja administracyjna
      - Postępowanie egzekucyjne w administracji
      - Techniki negocjacji i mediacji w administracji
      - Ustrój samorządu terytorialnego

  D.PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE I INNE WYMAGANIA ZE STANDARDÓW

      - Główne kierunki filozofii
      - Logika prawnicza
      - Historia państwa i prawa Polski
      - Technologie informacyjne
      - Podstawy psychologii
      - Etyka
      - Prawo międzynarodowe publiczne
      - Prawo podatkowe lub prawo bankowe (do wyboru)
      - Przedmioty do wyboru I - IV (tzw wykłady monograficzne i przedmioty z zakresu specjalizacji)
      - Prawo ochrony środowiska
      - Metodyka pracy naukowej (do wyboru)
      - Prawo rolne lub prawo budowlane (do wyboru)
      - Fundusze europejskie
      - Prawo ochrony własności intelektualnej

  Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z Bezpieczeństwo Publiczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |