Skuteczne Postępowanie Egzekucyjne - Szkolenie dla Firm

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Falco Grupa Doradczo-Szkoleniowa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Skuteczne Postępowanie Egzekucyjne - Szkolenie dla Firm - W ciągu tygodnia - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Szczegółowe informacje
  Uczestnicy: Osoby zajmujące się windykacją należności. Pracownicy i kierownicy działów windykacji. Osoby zajmujące się zarządzaniem kredytem kupieckim, pracownicy i kierownicy działów odpowiedzialnych za stosowanie zabezpieczeń umów handlowych.

  Kształtowanie postawy:
  Celem szkolenia jest Wskazanie praktycznych kryteriów wyboru rewiru komorniczego do prowadzenia postępowań a także wskazanie niezbędnych kroków do rozpoczęcia postępowania o zabezpieczenie roszczenia, a co jest potrzebne do wszycia egzekucji komorniczej.

  Nowe umiejętności:
  • Przekazywanie zasad podziału sumy uzyskanej w drodze postępowania zabezpieczającego lub egzekucyjnego,
  • Wskazanie warunków prawidłowego postępowania egzekucyjnego ze środków pieniężnych, rachunków bankowych, papierów wartościowych, praw, ruchomości oraz nieruchomości,
  • Pokazanie metod utrudniania prowadzenia czynności przez komornika,
  • Przekazanie zasad oceny sprawności i rzetelności prowadzenia postępowania komorniczego,
  • Nabycie umiejętności sporządzenia poprawnych wniosków  o zabezpieczenie roszczenia i o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
  • Wskazanie możliwości kontrolowania przebiegu postępowania komorniczego.
  Nowa wiedza z zakresu:
  • Formalno – prawnych aspektów rozpoczęcia postępowania przez komornika,
  • Postępowania o zabezpieczenie roszczenia, a postępowania egzekucyjnego – porównanie, wskazanie różnic, podstawy prawne,
  • Postępowania o zabezpieczenie roszczenia - kiedy należy zwrócić się z wnioskiem, na jakiej podstawie i czym skutkuje to postępowanie w dalszym procesie zaspokojenia wierzyciela,
  • Istniejących organów egzekucyjnych i ich właściwości,
  • Na co przede wszystkim należy zwrócić uwagę aby postępowanie komornicze było skuteczne,
  • Wyboru odpowiedniego rewiru komorniczego,
  • Egzekucji komorniczej – jakie czynności komornik może podjąć,
  • Egzekucji z nieruchomości,
  • Dążenia do naprawy błędów popełnionych przez komornika w trakcie prowadzonych czynności,
  • Wskazania punktów krytycznych w sprawnym prowadzeniu postępowań,
  • Omówienia metod obrony dłużników w trakcie prowadzonych czynności komorniczych.
  Szczegóły:
  2 dni,
  3-5 ćwiczeń dziennie.
  Szkolenie może być realizowane w formie treningu.

Inne informacje związane z prawo inne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |