Samoobrona - Kurs Instruktorów Rekreacji Ruchowej - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża J.P. II w Białej Podlaskiej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Samoobrona - Kurs Instruktorów Rekreacji Ruchowej - Zaoczne - Biała Podlaska - Lubelskie

 • Szczegółowe informacje
  Terminy zjazdów:  zostanie ustalony po utowrzeniu grupy szkoleniowej Forma kursu: sesje sobotnio - niedzielne Miejsce: Biała Podlaska   
  Ogólne cele szkolenia: 
  - przygotowanie uczestników kursu do prowadzenia wszechstronnych zajęć z zakresu rekreacji ruchowej,
    a w szczególności zajęć dydaktycznych z samoobrony.
  - Przekazanie słuchaczom określonego zasobu wiadomości i umiejętności metodycznych, technicznych   i taktycznych niezbędnych do realizacji procesu nauczania,
  - uzyskanie państwowych uprawnień instruktora rekreacji ruchowej o specjalności SAMOOBRONA. 

  Szczegółowe cele nauczania:
  - opanowanie podstawowych zasad teorii i metodyki nauczania elemen­tów samoobrony potrzebnych do   samodzielnego programowania i prowadzenia zajęć.
  - zapoznanie z podstawowymi założeniami programowania, marketingu, planowania i organizacji zajęć.
  - poznanie zasobu ćwiczeń dla grup ćwiczebnych zróżnicowanych pod względem płci, wieku, umiejętności i   sprawności.
  - zapoznanie z metodyką programowania i organizacji imprez rekreacyjnych i sportowych,- poznanie zasad treningu   w aspekcie sportu dla wszystkich oraz treningu sportowego.
  - opanowanie zasobu gier i zabaw ruchowych służących nauczaniu techniki i taktyki zachowania się w samoobronie.
  - zdobywanie umiejętności udzielania porad specjalistycznych nie zaawansowanym i zaawansowanym uczestnikom   zajęć.
  - podniesienie osobistej sprawności do stopnia umożliwiającego demonstro­wanie podstawowych technik walki   wręcz. 

  Wykładowcy:
  Zajęcia na kursie prowadzą pracownicy wyższych uczelni oraz specjaliści z zakresu teorii i praktyki samoobrony 

  Warunki uczestnictwa:
  - ukończone 18 lat i ukończona, co najmniej szkoła średnia,
  - dobry stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu instruktora,
  - określony poziom umiejętności praktycznych,
  - złożenie podania o przyjęcie na kurs wraz z zaliczką gwarancyjną wliczaną w opłatę   za szkolenie,
  - opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu.

  Warunki ukończenia:
  1. Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych.
  2. Wykazanie się teoretyczną i praktyczną znajomością przedmiotu.
  3. Znajomość systematyki ćwiczeń i metodyki ich nauczania.
  4. Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych.
  5. Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.

  Warunki uzyskania uprawnień instruktora rekreacji o specjalności SAMOOBRONA
  1. Złożenie wniosku do Rektora PWSZ o nadanie uprawnień zawodowych
      państwowych instruktora rekreacji ruchowej o specjalności. SAMOOBRONA  
  2. Dołączenie do wniosku:
        - świadectwa ukończenia części ogólnej kursu lub dyplomu ukończenia studiów
           na kierunku turystyka i rekreacja,
        - świadectwa ukończenia części specjalistycznej kursu,
        - zdjęć do legitymacji wymiarach 35mm.x 45mm (dwa zdjęcia).

Inne informacje związane z wychowanie fizyczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |