Samoobrona - Kurs Instruktorów Rekreacji Ruchowej - Biała Podlaska - Lubelskie - I6119

Home>Kursy i Szkolenia>Wychowanie Fizyczne>Zaoczne>Biała Podlaska>Samoobrona - Kurs Instruktorów Rekreacji Ruchowej - Biała Podlaska - Lubelskie
 
Samoobrona - Kurs Instruktorów Rekreacji Ruchowej - Zaoczne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża J.P. II w Białej Podlaskiej

Samoobrona - Kurs Instruktorów Rekreacji Ruchowej - Biała Podlaska - Lubelskie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
Aby wysłać prośbę, musisz zaakceptować politykę prywatności
* Wymagane pola

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża J.P. II w Białej Podlaskiej.
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Samoobrona - Kurs Instruktorów Rekreacji Ruchowej - Biała Podlaska - Lubelskie Szczegóły
Szczegółowe informacje:
Terminy zjazdów:  zostanie ustalony po utowrzeniu grupy szkoleniowej Forma kursu: sesje sobotnio - niedzielne Miejsce: Biała Podlaska   
Ogólne cele szkolenia: 
- przygotowanie uczestników kursu do prowadzenia wszechstronnych zajęć z zakresu rekreacji ruchowej,
  a w szczególności zajęć dydaktycznych z samoobrony.
- Przekazanie słuchaczom określonego zasobu wiadomości i umiejętności metodycznych, technicznych   i taktycznych niezbędnych do realizacji procesu nauczania,
- uzyskanie państwowych uprawnień instruktora rekreacji ruchowej o specjalności SAMOOBRONA. 

Szczegółowe cele nauczania:
- opanowanie podstawowych zasad teorii i metodyki nauczania elemen­tów samoobrony potrzebnych do   samodzielnego programowania i prowadzenia zajęć.
- zapoznanie z podstawowymi założeniami programowania, marketingu, planowania i organizacji zajęć.
- poznanie zasobu ćwiczeń dla grup ćwiczebnych zróżnicowanych pod względem płci, wieku, umiejętności i   sprawności.
- zapoznanie z metodyką programowania i organizacji imprez rekreacyjnych i sportowych,- poznanie zasad treningu   w aspekcie sportu dla wszystkich oraz treningu sportowego.
- opanowanie zasobu gier i zabaw ruchowych służących nauczaniu techniki i taktyki zachowania się w samoobronie.
- zdobywanie umiejętności udzielania porad specjalistycznych nie zaawansowanym i zaawansowanym uczestnikom   zajęć.
- podniesienie osobistej sprawności do stopnia umożliwiającego demonstro­wanie podstawowych technik walki   wręcz. 

Wykładowcy:
Zajęcia na kursie prowadzą pracownicy wyższych uczelni oraz specjaliści z zakresu teorii i praktyki samoobrony 

Warunki uczestnictwa:
- ukończone 18 lat i ukończona, co najmniej szkoła średnia,
- dobry stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu instruktora,
- określony poziom umiejętności praktycznych,
- złożenie podania o przyjęcie na kurs wraz z zaliczką gwarancyjną wliczaną w opłatę   za szkolenie,
- opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu.

Warunki ukończenia:
1. Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych.
2. Wykazanie się teoretyczną i praktyczną znajomością przedmiotu.
3. Znajomość systematyki ćwiczeń i metodyki ich nauczania.
4. Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych.
5. Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.

Warunki uzyskania uprawnień instruktora rekreacji o specjalności SAMOOBRONA
1. Złożenie wniosku do Rektora PWSZ o nadanie uprawnień zawodowych
    państwowych instruktora rekreacji ruchowej o specjalności. SAMOOBRONA  
2. Dołączenie do wniosku:
      - świadectwa ukończenia części ogólnej kursu lub dyplomu ukończenia studiów
         na kierunku turystyka i rekreacja,
      - świadectwa ukończenia części specjalistycznej kursu,
      - zdjęć do legitymacji wymiarach 35mm.x 45mm (dwa zdjęcia).
Inne informacje związane z Kursy i Szkolenia i Wychowanie Fizyczne: