Rola Product Managera w Zarządzaniu Produktem w Firmie - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem COSM Centrum Organizacji Szkoleń Menedżerskich

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Rola Product Managera w Zarządzaniu Produktem w Firmie - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  # Zaznajomienie uczestników szkolenia z technikami zarządzania produktem w warunkach zmiennego otoczenia
  # Zapoznanie ze współczesnymi metodami kreowania wartości produktu
  # Prześledzenie procesu rynkowego życia produktu od pomysłu do wypracowania zysków
  # Pokazanie metod planowania, stawiania celów, zarządzania ludźmi w zespole, podejmowania decyzji w różnych sytuacjach, tworzenia efektywnego planu projektu itp.
  # Poparte ćwiczeniami przedstawienie technik służących efektywnemu zarządzaniu projektem marketingowym na poziomie produktu
 • Profil słuchacza / wymogi
  Szkolenie skierowane jest do menedżerów produktu i menedżerów marki pragnących wzbogacić swoją wiedzę w tym zakresie, menedżerów średniego i wyższego szczebla oraz specjalistów mających zamiar zająć się tym zagadnieniem w ramach firmy, dla wszystkich tych osób, których praca jest lub będzie powiązana z marketingiem, sprzedażą lub komunikacją marketingową.
 • Szczegółowe informacje
  Marketing jest jednym z kluczowych czynników sukcesu firmy. Kim są Twoi klienci? Jak możesz do nich dotrzeć? Jakie są ich potrzeby? Jakie produkty i usługi sprzedajesz im, żeby ich zadowolić? Czym wyróżniają się produkty Twojej firmy na tle konkurencji? Strategia marketingowa jest niezbędna, aby firma mogła osiągnąć sukces. W czasie dwudniowego szkolenia "Rola Product Managera w zarządzaniu produktem w firmie" nauczysz się jak przełożyć strategię marketingową na codzienne działania oraz zbudujesz solidne podstawy wiedzy i umiejętności marketingowych.

  Korzyści dla uczestników
  • Poznanie zasad marketingu
  • Jak planować działania marketingowe
  • Jak zastosować elementy "4P" (product, price, place i promotion) marketingu mix
  • Zdefiniować rynek i grupy docelowe dla swoich produktów
  • Jak zastosować teorię i zasady marketingu w swojej codziennej pracy
  Program szkolenia
  • Analiza rynku
  • Analiza konkurencji
  • Analiza substytutów
  • Analiza klientów
  • Tworzenie grup docelowych
  • Analiza sytuacji
   • Analiza potrzeb klienta indywidualnego i instytucjonalnego
   • Metody zaspokajania potrzeb klientów
   • Wykorzystanie badań marketingowych
   • Kreowanie nowych potrzeb - edukacja klienta
   • Strategie wchodzenia na nowe rynki
   • Strategia firmy a strategia produktu
   • Ocena stopnia zaspokojenia potrzeb klientów
   • Analiza obszarów wartości produktu dla firmy i dla klienta
  • Planowanie
   • Zarządzanie cyklem życia produktu
   • Segmentacja rynku
   • Procedura wprowadzania produktu na rynek
   • Ustalanie ceny produktu
   • Analizy portfelowe - zarządzanie portfelem produktów
  • Komunikacja i promocja
   • Tworzenie strategii komunikacyjnej dla produktów
   • Formułowanie przekazu
   • Kanały komunikacji B2B i B2C
   • Tworzenie promotion-mix
  • Organizacja i ewaluacja
   • Zadania product managera
   • Techniki organizacji pracy przy zarządzaniu produktem
   • Dokumentowanie działań
   • Budowa kanałów dystrybucji na rynku B2B i B2C
  • Zadania Product Managera w codziennej praktyce (podsumowanie)
   • Opracowywanie, wdrażanie i koordynowanie realizacji planów marketingowych
   • Określanie: koncepcji pozycjonowania, grup docelowych, form promocji konsumenckich, poziomu cen produktów
   • Inicjowanie i opracowywanie koncepcji nowych produktów
   • Analizowanie informacji na temat sprzedaży, rentowności produktów, potrzeb rynku, konkurencji
   • Zarządzanie budżetem (na promocje) dla podległych kategorii produktów
   • Prognozowanie popytu na zarządzane produkty
   • Określanie potrzeb konsumentów, trendów na podstawie wyników badań rynkowych, informacji od dystrybutorów
   • Monitorowanie działań konkurencji, analiza portfolio produktowego
   • Wspólnie z Działem Sprzedaży planowanie i przeprowadzanie działań wspierających widoczność produktów na półce i ich rotacje oraz działań bezpośrednio wspierających sprzedaż (promocje)
   • Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń produktowych
  Metodologia szkolenia
  Szkolenie charakteryzuje się doborem zróżnicowanych metod dydaktycznych w celu jak najlepszego przyswojenia wiedzy przez uczestników. Partie wykładowe połączone będą z krótkimi ćwiczeniami dającymi możliwość doświadczenia treści teoretycznych w praktyce i lepszego zapamiętania omawianej wiedzy. Treści merytoryczne, jak i metodyka szkolenia są każdorazowo dostosowywane do omawianych zagadnień i problemów. Osobowość trenera gwarantuje uczestnikom wysoką dynamikę szkolenia, interaktywny sposób przekazu wiedzy teoretycznej i praktycznej, żywą reakcję na zgłaszane problemy czy sugestie. Trener buduje atmosferę otwartości i zaufania, co pozwala optymalnie zaktywizować grupę do nauki, a połączenie doświadczenia trenerskiego i menedżerskiego pozwala trenerowi wysoce zmotywować uczestników szkolenia do dalszego rozwoju własnego i na rzecz swojej firmy.

  Zajęcia prowadzone są przy pomocy aktywizujących metod partycypacyjnych. Warsztaty oparte są na ćwiczeniach praktycznych, prezentacjach i dyskusjach. Szkolenie skupi się przede wszystkim na trenowaniu i udoskonalaniu umiejętności poprzez zastosowanie metody treningowo – warsztatowej, aktywizującą uczestników m.in. poprzez:
  • Ćwiczenia symulacyjne rozwijające wyobraźnię, myślenie kreatywne
  • Ćwiczenia wdrażające nowe umiejętności i wiedzę
  • Zespołowe rozwiązywanie problemów, dyskusje grupowe
  • Komentarze trenerskie
  • Burza mózgów
  • Analizy SWOT posiadanych umiejętności dotyczących omawianych zagadnień
  • Testy, kwestionariusze
  • Studia przypadków
  • Testy diagnostyczne
  • Projektowanie rozwiązań
  • Budowanie interakcji
  Czas trwania szkolenia 2 dni szkoleniowe

Inne informacje związane z zarządzanie produkcją

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |