Home > Podyplomowe > Ubezpieczenia > Zaoczne > Warszawa > Podyplomowe Studium Ubezpieczeń - Warszawa - Mazowieckie

Podyplomowe Studium Ubezpieczeń - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem UW - Uniwersytet Warszawski

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Podyplomowe Studium Ubezpieczeń - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Program Studium opiera się w dużej mierze na doświadczeniach Letniej Szkoły Nauk Aktuarialnych, prowadzonej od roku 1991 przy Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Różnica polega głównie na trybie nauczania - cykl studiów zamyka się w ramach jednego roku akademickiego, z zajęciami zorganizowanymi w formie trzydniowej sesji (od piątku do niedzieli włącznie) przedzielonych dwutygodniowymi odstępami czasu. Ponadto, program Studium przewiduje przygotowanie pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej, co może stać się okazją do gruntownego przestudiowania i rozwiązania problemu powstałego na gruncie praktyki w macierzystej firmie.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Uczestnictwo w zajęciach Studium wiąże się ze złożeniem następujących dokumentów:

  * standardowego kwestionariusza osobowego
  * kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich (II stopnia)
  * podania z deklaracją uczestnictwa w Studium
  * CV
  * umowa o warunkach odpłatności za studia
  * opłaty za Studium
 • Szczegółowe informacje
  Zajęcia Studium Podyplomowego prowadzone są w ramach specjalizacji Matematyki ubezpieczeniowej.

  Program specjalizacji Matematyka ubezpieczeniowa stanowi dość wierną kopię programu realizowanego w ramach Letniej Szkoły Nauk Aktuarialnych. Podjęcie nauki w ramach tej specjalizacji wymaga znajomości podstaw matematyki i rachunku prawdopodobieństwa przynajmniej w takim zakresie, jaki oferują studia ekonomiczne z rozszerzonym programem metod ilościowych.

  Ramowy progran zajęć

  Ogólnokształcące

  - Mikroekonomia
  - Prawdopodobieństwo i statystyka
  - Makroekonomia
  - Rachunkowość ubezpieczeniowa

  Inwestycje
  - Matematyka finansowa
  - Matematyka inwestycji

  Ubezpieczenia na życie
  - Matematyka ubezpieczeń życiowych
  - Kalkulacja techniczna w ubezpieczeniach na życie
  - Graduation
  - Fundusze emerytalne

  Ubezpiecznie pozostałe
  - Kalkulacja składki I
  - Kalkulacja sładki II
  - Credibility
  - KIalkulacja rezerw
  - Reasekuracja

Inne informacje związane z Ubezpieczenia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |