Realizacja Inwestycji Budowlanej wg. Procedur FIDIC - Szkolenie dla Firm

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Staja Group S.C.

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Realizacja Inwestycji Budowlanej wg. Procedur FIDIC - Szkolenie dla Firm - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Realizacja inwestycji budowlanej wg. procedur FIDIC

  1. Wprowadzenie - Co to jest FIDIC?
  2. Proces realizacji inwestycji, etapy i uwarunkowania dla projektów finansowanych
      z funduszy UE.
  3. Prawa i obowiązki uczestników i stron realizacji inwestycji wg. Fidic
      i prawa polskiego.
  4. Zarządzanie realizacją inwestycji
    a) przygotowanie, kontrola, monitorowanie, raportowanie
    b) dokumenty do zarządzania
  5. Omówienie dokumentacji kontraktowej/umownej
  6. Procedury FIDIC realizowane wg. poszczególnych standardowych Warunków
      Kontraktowych w zakresie:
    a) zaleceń do stosowania i interpretacji
    b) dokumentów tworzących kontrakt/umowę
    c) odpowiedzialności za dokumentację projektowąd) administrowania
       kontraktem/umową
    e) określenia i rozkładu ryzyka - w zależności od Warunków Kontraktowych
        - studium przypadku
  f) zabezpieczenie Zamawiającego i Wykonawcy
  7. Wskazówki do sporządzenia Szczególnych Warunków w oparciu o przepisy
      ustawy Prawo Zamówień publicznych.
  8. Omówienie istotnych klauzul i procedur przy realizacji robót wg. procedur FIDIC:
    a) definicje, pierwszeństwo dokumentów, interpretacje
    b) strony/uczestnicy kontraktu/umowy - Zamawiający, Inżynier, Wykonawca
        ich obowiązki, zadania i uprawnienia wg. FIDIC i prawa Polskiego
    c) Wyznaczeni Podwykonawcy, Kadra, Urządzenia, Materiały, Wykonawstwo
    d) proces związany z rozpoczęciem kontraktu - procedury i dokumenty
    e) proces realizacji - procedury i dokumenty
    f) zakończenie robót i przejęcie przez Zamawiającego, okres zgłaszania wad,
       odpowiedzialność za wady - procesy i dokumenty
  g) zakończenie Kontraktu - procedury i dokumenty
  9. Rozliczanie i płatności robót - procedury i dokumenty wg. nowego
      systemu rozliczeń
  10. Ćwiczenia, pytania, dyskusja.

Inne informacje związane z prawo nieruchomości

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |