Proces budowlany w praktyce po nowelizacji przepisów – od warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Proces budowlany w praktyce po nowelizacji przepisów – od warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Proces budowlany w praktyce po nowelizacji przepisów – od warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie

  Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników firm działających w branży budowlanej, pracowników urzędów administracji publicznej oraz inne osoby i firmy, które uczestniczą w procesie budowlanym.

  Szkolenie pozwoli rozszerzyć i podsumować wiedzę w zakresie przepisów regulujących ten obszar, a także wyjaśnić wątpliwości związane z zastosowaniem przepisów w praktyce. Szkolenie będzie szczególnie przydatne dla osób, które są odpowiedzialne za realizację inwestycji.

  W trakcie zajęć trener omówi zasady prowadzenia procesu budowlanego w ujęciu praktycznym. Przewidziano czas na analizę przykładów, pytania, dyskusję i konsultacje.

  Program szkolenia :

  Dzień I

  1. Zarys faz procesu inwestycyjnego – od ustalenia warunków zabudowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

  2. Zagospodarowanie i warunki zabudowy terenu pod inwestycję:

   • obowiązywanie miejscowego planu zagospodarowania terenu, 
   • wymóg i zasady uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu (decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego a decyzja o warunkach zabudowy),
   • przeniesienie / wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

  3. Wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

  4. Tytuł prawny do nieruchomości na cele budowlane.

  5. Uzgodnienia i zgody wymagane przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

  6. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych:

   • zgłoszenie robót budowlanych a obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę,
   • procedura zatwierdzenia projektu budowlanego i postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę,
   • odwołanie od decyzji administracyjnych, wpływ zaskarżenia decyzji o pozwoleniu na budowę na możliwość realizacji inwestycji.

  7. Formy prowadzenia inwestycji:
   • zastępstwo inwestycyjne,
   • inwestycje w systemie „wybuduj” i w systemie „zaprojektuj i wybuduj”,
   • generalne wykonawstwo a wykonawstwo częściowe.

  8. Wybór wykonawcy. Zastosowanie warunków kontraktowych FIDIC. Założenia czasowe przy realizacji inwestycji.

  9. Podział obowiązków między uczestników procesu budowlanego (inwestor, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy / kierownik robót). Odpowiedzialność za teren budowy.

  10. Dokumentacja budowy, w tym dziennik budowy.

  11. Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego:

   • istotne a nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę; orzecznictwo i aktualna praktyka organów administracyjnych,
   • rola i odpowiedzialność projektanta w dokonywaniu kwalifikacji odstąpienia,
   • obowiązek uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i związane z tym postępowanie administracyjne.

  Dzień II

  1. Najważniejsze kwestie prawne dot. umów o roboty budowlane:
   • sposoby określania wynagrodzenia oraz warunków jego płatności (wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe),
   • solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy; przepisy bezwzględnie obowiązujące,
   • procedura odbiorów w umowie o roboty budowlane; terminy w umowie i konsekwencje ich niedochowania.

  2. Najważniejsze kwestie prawne dot. umów o prace projektowe:
   • prawa autorskie do projektu budowlanego,
   • uregulowanie nadzoru autorskiego,
   • odpowiedzialność projektanta za wady projektu.

  3. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego:

   • wymogi formalne i obowiązki uczestników postępowania przy oddawaniu obiektu do użytkowania,
   • zawiadomienie o zakończeniu budowy a decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, 
   • obowiązkowa kontrola obiektu budowlanego.

  4. Samowola budowlana i możliwość jej legalizacji.

  5. Planowane zmiany w obowiązujących przepisach dotyczących procesu budowlanego.

  6. Podsumowanie, pytania i dyskusja.  Miejsce : Warszawa Centrum, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

  Informacje na temat najbliższego terminu szkolenia mogą Państwo uzyskać kontaktując się z organizatorem. Istnieje również możliwość przygotowania szkolenia zamkniętego z tego tematu, dla grupy pracowników, w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.


  TYP: Szkolenie dwudniowe .

Inne informacje związane z prawo nieruchomości

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |