Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego – warsztaty

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego – warsztaty - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego – warsztaty.

  Celem szkolenia jest zdobycie i ugruntowanie wiedzy z zakresu przepisów regulujących utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku i zasad prowadzenia książki obiektu budowlanego.

  Na zakończenie zajęć trener przeprowadzi warsztaty z wypełniania książki obiektu budowlanego, z omówieniem praktycznych wątpliwości uczestników w tym zakresie.

  Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:
  • zdobędą wiedzę niezbędną do zgodnego z prawem utrzymywania i użytkowania obiektu,
  • dowiedzą się o odpowiedzialności prawnej z tytułu nieprawidłowości w w/w zakresie,
  • poznają zasady prawidłowego przeprowadzania kontroli obiektu - poczynając od obowiązkowej kontroli wymaganej przy przystąpieniu do użytkowania obiektu, przez kontrole okresowe i jednorazowe,
  • poznają zasady prawidłowego wypełniania książki obiektu budowlanego.
  Program szkolenia:

  1. Jak prawidłowo przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego:
  • obowiązki uczestników postępowania przy oddawaniu obiektu do użytkowania,
  • zawiadomienie o zakończeniu budowy a obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zasady postępowania przed właściwym organem administracyjnym,
  • obowiązkowa kontrola obiektu budowlanego.
  2. Zasady prawidłowego użytkowania obiektu budowlanego:
  • obowiązki właściciela i zarządcy w utrzymaniu i użytkowaniu obiektu budowlanego,
  • zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego i związane z tym postępowanie administracyjne,
  • odpowiedzialność za nielegalne lub niewłaściwe użytkowanie obiektu budowlanego.
  3. Obowiązek przeprowadzania kontroli obiektu budowlanego:
  • rodzaje i zakres kontroli okresowych obiektu budowlanego,
  • kontrola bezpiecznego użytkowania obiektu oraz obowiązkowe kontrole jednorazowe,
  • kwalifikacje i odpowiedzialność osób przeprowadzających kontrole obiektu budowlanego.
  4. Uprawnienia organu nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu lub innych nieprawidłowości w jego użytkowaniu:

  • konsekwencje prawnej decyzji o zakazie użytkowania obiektu,
  • obowiązek usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
  • obowiązek rozbiórki lub opróżnienia obiektu budowlanego.
  5. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego:
  • podmiot odpowiedzialny za prowadzenie książki obiektu budowlanego,
  • zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego,
  • obowiązkowe elementy książki obiektu budowlanego.
  6. Warsztaty z wypełniania książki obiektu budowlanego, z omówieniem praktycznych wątpliwości uczestników w tym zakresie.

  7. Panel dyskusyjny.

  Informacje na temat najbliższego terminu szkolenia mogą Państwo uzyskać kontaktując się z organizatorem. Istnieje również możliwość przygotowania szkolenia zamkniętego z tego tematu, dla grupy pracowników, w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.

  Miejsce: Warszawa Centrum, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Inne informacje związane z prawo nieruchomości

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |