Umowa o roboty budowlane – interesy stron ryzyko związane z prowadzoną inwestycją

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Umowa o roboty budowlane – interesy stron ryzyko związane z prowadzoną inwestycją - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Umowa o roboty budowlane – jak zabezpieczyć interesy stron i zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną inwestycją.

  Celem szkolenia jest zdobycie i ugruntowanie wiedzy z zakresu przepisów mających zastosowanie do umów o roboty budowlane wraz z omówieniem kontrowersyjnych postanowień takich umów.

  Na szkoleniu uczestnicy:
  • zdobędą wiedze niezbędną przy przygotowywaniu, negocjowaniu i zawieraniu umów o roboty budowlane,
  • poznają najważniejsze zasady dochodzenia roszczeń z takich umów, w przypadku ich naruszenia przez drugą stronę,
  • poznają kontrowersyjne postanowienia umów o roboty budowlane najczęściej pojawiające się w praktyce a także sformułowania korzystne (dla inwestora/ wykonawcy/ podwykonawców) wraz ze wskazaniem jakie rodzą one ryzyko dla drugiej strony.
  Program szkolenia:

  Dzień I:

  1. Rodzaje umów o roboty budowlane (umowa o generalne wykonawstwo, umowa o wykonawstwo częściowe i umowa podwykonawcza, umowa o zastępstwo inwestycyjne). Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło.

  2. Stosowanie warunków kontraktowych FIDIC w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego a obowiązujące przepisy prawa polskiego.

  3. Sporne zapisy w umowach o roboty budowlane – przykładowe klauzule umowne:
  a. określenie stron i ich oświadczenia,
  b. określenie przedmiotu,
  c. ustalenie obowiązków i uprawnień stron umowy,
  d. określanie wynagrodzenia oraz warunków jego płatności (wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe),
  e. doprecyzowanie zasad odbiorów.

  4. Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy – jak zabezpieczyć się w umowie o roboty budowlane.

  5. Odpowiedzialność wykonawcy za działania i zaniechania podwykonawcy i dalszych podwykonawców.

  Dzień II:

  1. Zabezpieczenia w umowie o roboty budowlane (kaucja, gwarancja bankowa / ubezpieczeniowa, zastrzeżenie kar umownych – kontrowersyjne zapisy umowne).

  2. Postanowienia regulujące obowiązek ubezpieczenia przedmiotu umowy o roboty budowlane

  3. Odpowiedzialność stron umowy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy, w tym odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz gwarancji za wady. Umowne modyfikacje odpowiedzialności.

  4. Odstąpienie od umowy o roboty budowlane przed zakończeniem inwestycji. Rozliczenia stron.

  5. Zasady dochodzenia roszczeń z tytułu umowy o roboty budowlane. Uprawnienia stron.

  6. Podsumowanie szkolenia, dyskusja i pytania.

  Informacje na temat najbliższego terminu szkolenia mogą Państwo uzyskać kontaktując się z organizatorem. Istnieje również możliwość przygotowania szkolenia zamkniętego z tego tematu, dla grupy pracowników, w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.

  Miejsce: Warszawa Centrum, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

  TYP: Szkolenie dwudniowe.

Inne informacje związane z prawo nieruchomości

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |