Psychologiczne Podstawy Trudności i Niepowodzeń Szkolnych - Kurs - e-learning

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polski Uniwersytet Wirtualny

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Psychologiczne Podstawy Trudności i Niepowodzeń Szkolnych - Kurs - Online

 • Profil słuchacza / wymogi
  Wszyscy zainteresowani.
 • Szczegółowe informacje
  Problemem trudności i niepowodzeń szkolnych od wielu lat interesują się nie tylko politycy związani z oświatą, nauczyciele, rodzice i uczniowie, ale także przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, takich jak socjologia, pedagogika czy psychologia. Od dawna na gruncie pedagogiki i psychologii podejmowane były próby wyjaśnienia i określenia powszechnie stosowanego terminu trudności i niepowodzenia szkolne. W literaturze dotyczącej powodzeń i niepowodzeń szkolnych pojęcia terminologiczne nie zostały jak dotąd jednoznacznie zdefiniowane. Termin niepowodzenia szkolne używany jest zamiennie z terminami: opóźnienia w nauce szkolnej, niepowodzenia dydaktyczno-wychowawcze, trudności szkolne, trudności i niepowodzenia w nauce. Analiza zjawiska trudności szkolnych w przypadku, kiedy prowadzą one do przerwania edukacji szkolnej (tzw. odpadu szkolnego), powtarzania klas, ukazuje dalsze konsekwencje dla całego społeczeństwa. Późniejsze podjęcie aktywności zawodowej jest przyczyną strat finansowych dla gospodarki i niewydolności systemu emerytalnego.

  Cel kursu:
  Przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z psychologicznymi podstawami trudności i niepowodzeń szkolnych. Uczestnik kursu pozna teoretyczne aspekty tematu oraz uzyska umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Po zakończeniu kursu będzie potrafił:
  • przedstawić występujące w literaturze podziały trudności i niepowodzeń szkolnych,
  • wymienić istotne przyczyny, mechanizmy i objawy trudności i niepowodzeń szkolnych,
  • rozpoznawać u uczniów występujące trudności w nauce, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z grup ryzyka trudności i niepowodzeń szkolnych (dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, np. dzieci z deficytami rozwojowymi, dysleksją rozwojową, dyskalkulią, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, deficytem uwagi, zaburzeniami emocjonalnymi i uzależnieniami behawioralnymi),
  • wskazać cele i zadania programów terapeutycznych przeznaczonych dla dzieci z grupy ryzyka trudności i niepowodzeń szkolnych (metoda M. Frostig, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, metoda Dobrego Startu, programy komputerowe, np. Dyslektyk 2).
  Zawartość kursu:
  1. Psychologiczne podstawy trudności i niepowodzeń szkolnych
  2. Wybrane grupy ryzyka uczniów z trudnościami i niepowodzeniami szkolnymi
  3. Współczesne problemy polskiego systemu edukacji
  Czas trwania: 8 tygodni

Inne informacje związane z psychopedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |