Przywództwo. Leadership w Praktyce - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Rozwoju Twórczego „SKY”

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Przywództwo. Leadership w Praktyce - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Cel : Najważniejszym celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie przywództwa,
  ze szczególnym uwzględnieniem aspektów budowania
  autorytetu lidera

  Cele pośrednie:
  • Rozwijające refleksje osobiste
  • Podniesienie samooceny, wzmocnienie pewności siebie
  • Lepsze rozumienie siebie i innych
  • Budowanie i rozwijanie własnego autorytetu lidera
  • Tworzenie wizji dla własnego działu
  • Wygłoszenie motywującego i porywającego exposé
  • Kierowanie zmianą i innowacjami
  • Motywowanie i nagradzanie pracowników
  • Motywowanie i nagradzanie pracowników
  Program kursu
  Dzień dobry - Wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia
  • Krótka prezentacja programu
  • Oczekiwania uczestników
  • Ćwiczenie integracyjne
  Lider a skuteczny menedżer
  • Elementy procesu zarządzania
   • Planowanie
   • Organizowanie
   • Wyznaczanie celów
   • Przewodzenie
   • Kontrola
   • Rola lidera a zadania skutecznego menedżera
  Autorytet – podstawa sukcesu
  • Co to znaczy być liderem dla pracowników
  • Umiejętności lidera
  • Budowanie wizji dla własnego działu – projekt grupowy
  • Mój autorytet – test autoanalizy
  • Lider buduje autorytet. Jak rozwijać składowe autorytetu
  Charyzma – co to takiego?
  • Lider jako charyzmatyczny przywódca
  • Film szkoleniowy o budowaniu motywacji zespołu
   i własnego autorytetu
  • Skuteczne metody wg praktyka i adaptacja do własnego zespołu dyskusja po projekcji
  Porywające przemówienie, czyli lider wygłasza exposé
  • Istotne elementy expose
  • Kiedy i jak wygłosić
  • Exposé budujące charyzmę – ćwiczenia praktyczne
  Być zajętym i efektywnym, czyli lider w działaniu
  • Projekt grupowy w terenie
  • Obserwacja pracy liderów i ich wpływu na wynik końcowy
  • Przejawiany autorytet i styl zarządzania
  • Podsumowanie projektu
  Próba ognia - lider przełamuje słabości
  • Próba polegająca na przejściu boso po rozżarzonych do 700ºC węglach jest jednym z najbardziej spektakularnych sposobów sięgania po wewnętrzną moc
  Dokąd zmierzamy? Lider zarządza poprzez cele
  • Specyfika procesu Zarządzania Przez Cele (ZPC)
  • Wady i zalety ZPC
  • Kluczowe elementy skutecznego ZPC
  • ZPC jako istotne narzędzie do zarządzania zespołem
   i efektywnością
  • Ćwiczenia praktyczne
  Lider buduje i rozwija motywację w zespole
  • Poznaj własny diagram motywacyjny – test autoanalizy
  • Metody motywacji – krótkie omówienie teorii motywacji
  • Pieniądze a motywatory niefinansowe
  • Jak przejść od teorii do praktyki
  • Określanie potrzeb i czynników motywujących własnych pracowników
  • Wywieranie wpływu w relacjach pracowniczych
  Najważniejszą stałą jest zmiana. Jak ją wprowadzić?
  • Powody, dla których należy wprowadzać zmiany
  • Dwa modele zmian
  • Metody wprowadzania zmian
  • Naturalna reakcja - opór
  • Techniki pokonywania oporu w organizacji
  • Jak oponentów przekształcić w zwolenników
  Zwycięska strategia, projekt grupowy w terenie
  • „Zwycięska strategia” - wymaga od uczestników umiejętności szybkiego reagowania na zmieniające
   się okoliczności, zdolności korygowania uprzednio wyznaczonych celów oraz błyskawicznego podejmowania decyzji i kreatywnego podejścia w zaskakujących sytuacjach; nie bez znaczenia dla końcowego rezultatu jest również motywacja zarówno zespołowa, jak i indywidualna
  Być liderem w naszej firmie...”
  • Przygotowanie prezentacji podsumowujących szkolenie – praca zespołowa
  • Prezentacje zespołów: „Co oznacza bycie liderem w naszej firmie”
  • Praktyczne wnioski końcowe
  Co potem? Proces zmiany osobistej
  • Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia
  • Wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności
   w praktyce
  • Plan zmiany osobistej
  Metodyka zajęć:
  Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi intelekt
  i emocje, takimi jak: ćwiczenia indywidualne, zespołowe
  i grupowe, modelowanie, symulacja sytuacji zadaniowej, scenki, mini-wykład, interaktywne prezentacje, dyskusje.

Inne informacje związane z Zarządzanie w Biznesie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |