Przeciwdziałanie Mobbingowi w Pracy Zawodowej - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem INFOR Training

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Przeciwdziałanie Mobbingowi w Pracy Zawodowej - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  * Uświadomienie uczestnikom konieczności przeciwdziałania zjawisku mobbingu zgodnie z ustawa z 2004 roku, nakładającą na pracodawcę bezwzględny obowiązek przeciwdziałania temu zjawisku
  * Poznanie rodzajów mobbingu i jego przebiegu.
  * Uświadomienie konsekwencji wystąpienia mobbingu w zespole i odpowiedzialności prawnej za mobbing po stronie pracodawcy.
  * Poznanie metod przeciwdziałania zjawisku mobbingu w miejscu pracy i reagowania na nie we wczesnych fazach.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Profil uczestnika
  * Dyrektorzy, menedżerowie, pracownicy HR
 • Tutuł uzyskany
  Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Szczegółowe informacje
  Korzyści dla uczestników
  • Zdobycie wiedzy jak skutecznie zapobiegać zjawisku mobbingu w zespołach dzięki pracy nad konstruktywną komunikacją, asertywnością pracowników, rozwiązywaniu konfliktów na bieżąco.
  • Umiejętność rozpoznawania pierwszych symptomów zagrożenia mobbingiem w zespołach, zwłaszcza w sytuacjach restrukturyzacji, kryzysów itp. i wiedza jak skutecznie temu przeciwdziałać.
  • Wzrost świadomości, która pozwala unikać wchodzenia w rolę prześladowcy (mobbera), jak i ofiary mobbingu.
  • Nauka metod wspierania ofiary mobbingu, interwencji w proces mobbingu (m.in. mediacje), aby jak najszybciej zakończyć destrukcyjne działania i przywrócić dobrą atmosferę w miejscu pracy.
  • Pozyskanie narzędzi z zakresu szerokiej profilaktyki antymobbingowej w miejscu pracy na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym, co jest prawnym obowiązkiem przełożonych i pracodawców.
  Metodologia
  •  Wykład interaktywny, praca na CASE STUDY, dyskusja, konsultacje.
  Program:
  1. 1.Definicja mobbingu:
   • Prawne aspekty związane z mobbingiem (po stronie pracodawcy i pracownika),
   • Mobbing w oparciu o dane z orzecznictwa sadowego, statystyki procesów.
  2. Mobbing a spór i konflikt. Co nie jest mobbingiem.
  3. Wpływ mobbingu na funkcjonowanie osób, zespołu i instytucji.
  4. Rodzaje mobbingu.
  5. Typy praktyk mobbingowych.
  6. Model przebiegu mobbingu.
  7. Przyczyny mobbingu:
   • Po stronie ofiar mobbingu,
   • Po stronie mobberów (sprawców mobbingu),
   • Po stronie obserwatorów (kolegów, zespołów),
   • Po stronie organizacji (podatny grunt do praktyk mobbingowych).
  8. Przeciwdziałanie mobbingowi na trzech płaszczyznach:
  9. Płaszczyzna indywidualna – praca dotycząca ofiary mobbingu,
  10. Płaszczyzna społeczna – praca dotycząca relacji w zespołach, udrażniania komunikacji, wdrażania zasad konstruktywnej współpracy, wartości,
  11. Płaszczyzna organizacyjna – praca dotycząca kultury organizacji niesprzyjającej zjawisku mobbingu, odpowiedzialnej za informowanie, szkolenie w tym zakresie oraz udzielanie pomocy i wsparcia.

Inne informacje związane z zachowania organizacyjne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |