Promocja Zdrowia i Współczesne Problemy Edukacji Zdrowotnej - e-learning

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polski Uniwersytet Wirtualny

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Promocja Zdrowia i Współczesne Problemy Edukacji Zdrowotnej - Online

 • Profil słuchacza / wymogi
  Wszyscy zainteresowani.
 • Szczegółowe informacje
  Na nasze zdrowie wpływają nie tylko geny, nie tylko przyzwyczajenia, z których wynikają różne style życia, lecz również środowisko życia, a w jego obrębie także całokształt procesów społecznych i politycznych.
  Pierwszym krajem, który na szeroką skalę podjął działania z zakresu promocji zdrowia, była Kanada. W 1974 roku Marc Lalonde przedstawił w parlamencie program „Nowa perspektywa dla zdrowia Kanadyjczyków”. Cztery lata później podczas Światowego Zgromadzenia Zdrowia w Ałma Acie stwierdzono, że w skali globalnej następuje stałe pogarszanie się stanu zdrowia społeczeństw, wobec czego koniecznością i powinnością państw jest dbałość nie tylko o opiekę medyczną nad już potrzebującymi jej pacjentami, lecz przede wszystkim o położenie nacisku na działania zapobiegające chorobom. Z myślą o krajach europejskich Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w roku 1984 opublikowała dokument traktujący o tym, że zdrowie należy promować przez kształtowanie nowej polityki zdrowia publicznego, uwzględniającej współpracę wielu sektorów społecznych z naciskiem na problem szeroko rozumianej ekologii.

  Celem kursu jest:
  • zapoznanie z wybranymi zagadnieniami z zakresu promocji zdrowia w Polsce, w krajach UE i na świecie,
  • nabycie umiejętności prawidłowej oceny zjawisk zdrowotnych w populacji oraz skuteczności podjętych działań prozdrowotnych,
  • nabycie umiejętności ochrony jednostki/grupy przed niekorzystnymi następstwami zdrowotnymi i społecznymi czynników środowiska,
  • identyfikacja pojęć definicji promocji zdrowia, prewencji, profilaktyki, higieny,
  • krzewienie zdrowia przez propagowanie zmiany stylu życia i warunków życia populacji.
  Zawartość kursu:
  1. Paradygmaty zdrowia
  2. Zachowania zdrowotne i czynniki kształtujące stan zdrowia
  3. Style życia
  4. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w systemie opieki zdrowotnej
  5. Ocena stanu zdrowia
  6. Metody kształtowania zachowań zdrowotnych
  7. Zagrożenia zdrowotne i promocja zdrowia w chorobach przewlekłych
  8. Działania na rzecz zdrowia a edukacja zdrowotna
  9. Styl życia a edukacja zdrowotna
  Czas trwania: 8 tygodni

Inne informacje związane z psychologia zdrowia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |