Studia I Stopnia-Pedagogika Opiekuńczo Wychowawcza z Profilaktyką Uzależnień - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im.prof. Szczepana A. Pieniążka

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Pedagogika Opiekuńczo Wychowawcza z Profilaktyką Uzależnień - Zaoczne - Skierniewice - Łódzkie

 • Praktyki
  8 tygodni
 • Profil słuchacza / wymogi
  Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów: * kwestionariusz osobowy WSEH, * świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis, duplikat, odpis poświadczony notarialnie), * 4 fotografie ( wymiary 37/52, bez nakrycia głowy, na jasnym tle), * kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu), * oryginał i kserokopia dowodu wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek- Pedagogika                                                                                                                                                  
  Specjalność  - Pedagogika Opiekuńczo Wychowawcza   z Profilaktyką Uzależnień        
                                                                                                                       
  Przedmioty kształcenia ogólnego

  1.    Język obcy    
  2.    Technologia informacyjna    

  Przedmioty kształcenia podstawowego

  1.    Historia filozofii            
  2.    Współczesne kierunki filozoficzne    
  3.    Psychologia ogólna    
  4.    Psychologia rozwoju człowieka    
  5.    Psychologia społeczna    
  6.    Socjologia ogólna               
  7.    Socjologia edukacji    
  8    Wprowadzenie do pedagogiki
  9.    Elementy logiki                                         

  Przedmioty kształcenia kierunkowego

  1.    Historiawychowania i myśli pedagogicznej                                            
  2.    Teoretyczne podstawy wychowania    
  3.    Teoretyczne podstawy kształcenia                                
  4.    Pedagogika społeczna                        

  Przedmioty uzupełniające kształcenie

  1.    Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
  2.    Patologie społeczne    
  3.    Ochrona własności intelektualnej    

                          

  Przedmioty specjalnościowo - specjalizacyjne

  1.    Seminarium licencjackie    
  2.     Metody badań pedagogicznych
  3.    Diagnostyka pedagogiczna                    
  4.    Podstawy wiedzy o uzależnieniach                        
  6.    Socjologia rodziny                        
  7.    Elementy psychologii klinicznej        
  8.    Pedagogika zapobiegania uzależnieniom                
  9.    Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej    
  10.    Psychologia resocjalizacyjna            
  11.    Pedagogika resocjalizacyjna
  12.    Psychoterapia  i socjoterapia    
  13.    Elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego
  14.     Poradnictwo wychowawcze    Zal.                                                
  15.    Teoretyczne wprowadzenie do praktyki środowiskowej
  16.    Teoretyczne wprowadzenie do praktyki diagnostycznej        
  17.    Teoretyczne wprowadzenie do praktyki metodycznej        
  18.    Teoretyczne wprowadzenie do praktyki asystenta
  19.     Praktyka pedagogiczna                    

Inne informacje związane z pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |