Profilaktyka Uzależnień - Kurs - e-learning

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polski Uniwersytet Wirtualny

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Profilaktyka Uzależnień - Kurs - Online

 • Cele
  Po zakończeniu kursu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat rodzajów uzależnień i ich kryteriów diagnostycznych, kryteriów klasyfikacyjnych substancji psychoaktywnych, biologicznych i psychospołecznych mechanizmów uzależnień, konsekwencji sięgania po środki uzależniające, poziomów i strategii oddziaływań profilaktycznych oraz podstawowych zasad terapii uzależnień. Będzie potrafił posługiwać się siatką pojęciową z zakresu uzależnień, rozpoznawać objawy uzależnienia, identyfikować fazę uzależnienia, korzystać z prawnych narzędzi systemu profilaktyki uzależnień oraz konstruować lokalne programy profilaktyczne na poziomie podstawowym.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Wszyscy zainteresowani.
 • Szczegółowe informacje
  W kursie tym dokonano klasyfikacji i opisu substancji psychoaktywnych (środków odurzających, uspokajających, pobudzających, halucynogennych). Omówiono problemy związane z alkoholizmem i paleniem tytoniu oraz zjawiska, które w ścisłym tego słowa znaczeniu uzależnieniami nie są: hazard, uzależnienie od Internetu. Patomechanizm działania środków uzależniających został przedstawiony zgodnie z obowiązującą obecnie w Polsce Międzynarodową klasyfikacją chorób i problemów zdrowotnych ICD-10 opracowaną przez WHO. W opisie substancji psychoaktywnych uwzględniono pochodzenie, skład oraz postać i sposób zażywania substancji, jej wpływ na organizm i psychikę oraz skutki uzależnienia. W kursie tym zostały też przedstawione zagadnienia związane ze strategiami realizowanymi na różnych poziomach profilaktyki w oparciu o współczesny model postępowania w tym zakresie. Szczególną uwagę zwrócono na rozpoznawanie oznak uzależnienia i wczesną identyfikację grup ryzyka oraz regulacje prawne dotyczące przeciwdziałania i zapobiegania uzależnieniom. Omówiono też szczegółowo zasady i etapy konstruowania programów profilaktycznych.

  Zawartość kursu: 
  1. Podstawy wiedzy o uzależnieniach
  2. Prawno-społeczny system profilaktyki uzależnień
  Czas trwania: 8 tygodni

Inne informacje związane z psychologia zdrowia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |